Regulation (EU) № 305/2011 Construction products (CPD/CPR)

Виведення будівельної продукції на ринок Європейського Союзу

Європейський ринок є досить привабливим для українських виробників будівельної продукції. Але для її допуску і вільного переміщення на ринку ЄС, необхідно пройти сертифікацію і підтвердити відповідність Регламенту ЄС 305/2011 про будівельну продукцію.

Про регламент ЄС 305/2011

Регламент Європейського союзу (ЄС) № 305/2011 про будівельну продукцію набув чинності 1 липня 2011 року. Цей нормативний акт Євросоюзу замінив собою Директиву 89/106/EE.

Регламент встановлює гармонізовані вимоги для випуску і збуту будівельної продукції. Однією з основних таких вимог є забезпечення всіма учасниками ринку безпеки будівельних матеріалів для життя і здоров'я людей, тварин, майна та навколишнього середовища.

Для підтвердження якості та безпеки вся будівельна продукція, яка виводиться в обіг на європейський ринок, повинна відповідати вимогам Регламенту 305/2011.

Будівельна продукція, яка відповідає європейським стандартам і Регламенту 305/2011 маркується знаком СЄ. Наносячи або маючи нанесене маркування СЄ, виробник підтверджує, що він приймає відповідальність за відповідність будівельної продукції встановленим вимогам Регламенту 305/2011.

Область застосування

Дія регламенту поширюється на всю будівельну продукцію і матеріали, вироблені або розміщені на ринку для використання в будівництві.

Вимоги Регламенту ЄС 305/2011

Регламент встановлює умови для розміщення продукції на ринку будівельної продукції, а також вимоги до заяви про експлуатаційні характеристики продукції, і використання маркування СЕ на продукції.

Для того, щоб отримати право на нанесення СЄ маркування на будівельну продукцію, яка підпадає під дію гармонізованих стандартів,  виробник в обов'язковому порядку повинен скласти декларацію експлуатаційних характеристик (далі - Декларація).

Залежно від виду продукції, Декларація може бути складена як на підставі власних доказів, так і на підставі протоколів акредитованої лабораторії.

Декларація повинна містити наступну інформацію:

 • тип продукції;
 • найменування виробника та його адреса;
 • систему або системи оцінки характеристик якості будівельної продукції;
 • номер і дату випуску гармонізованого стандарту;
 • перелік характеристик для заявленої продукції;
 • опис існуючих характеристик.

Регламент передбачає п'ять систем атестації відповідності в залежності від виду будівельної продукції:

 • Система 1 – сертифікація системи виробничого контролю (FPC) і проведення контрольних випробувань;
 • Система 1+ – сертифікація системи виробничого контролю (FPC) і визначення типу продукції для контрольних випробувань;
 • Система 2+ – сертифікація системи виробничого контролю (FPC) з подальшим періодичним моніторингом;
 • Система 3 – первинне тестування нотифікованою лабораторією;
 • Система 4 – Контроль проводиться самим виробником, без залучення органів оцінки відповідності.

Простежуваність і FPC

Простежуваність продукції в процесі виробництва є одним з основних вимог будівельного регламенту. Для цих цілей на підприємстві виробнику продукції будівельної продукції повинна бути впроваджена і діяти система забезпечує вимоги по простежуваності.

Система заводського виробничого контролю (FPC - Factory Production Control) повинна охоплювати все, що стосується відповідності продукції, в тому числі персонал, обладнання, процес проектування конструкції, процедури обстеження для перевірки та реєстрації відповідності специфікаціям компонентів, плани випробувань, оцінка процесів виробництва, процедури з розгляду невідповідностей. Система FPC повинна охоплювати всі істотні процеси, виробничі лінії, підрозділи.

Базові вимоги до будівельних споруд

Будівельні споруди та окремі їх частини повинні бути придатні для використання за призначенням і відповідати таким основним вимогам:

 • механічний опір і стійкість;
 • стабільність;
 • пожежна безпека;
 • відповідність гігієнічним вимогам;
 • безпека у використанні;
 • енергозбереження та теплоізоляція;
 • захист від шуму;
 • екологічне використання природних ресурсів.

Нанесення маркування СЄ

Знак СЄ - свідчить про те, що продукція відповідає вимогам європейського гармонізованого законодавства, заявленим у декларації, та була проведена процедуру оцінки відповідності.

Виробник, Дистриб'ютор або його уповноважений (авторизований) представник, наносить маркування СЄ на етикетку виробу, упаковку, супровідну документацію, у відповідність з правилами нанесення маркування СЄ.

Маркування СЄ повинна бути нанесена на будівельну продукцію, для якої виробник склав декларацію відповідно до статей 4 і 6 Регламенту ЄС 305/2011. На додаток до маркування СЕ на будівельну продукцію наноситься додаткова інформація про певні експлуатаційні характеристики якими володіє виріб. Вимоги до інформації, що наноситься вказані в гармонізованих стандартах, і залежить від кожної конкретної готової продукції.

Обов'язки економічних операторів

Виробники несуть повну відповідальність за випуск будівельної продукції, що відповідає вимогам європейського законодавства та Регламенту ЄС 305/2011. Виробник зобов'язаний скласти декларацію експлуатаційних характеристик, нанести маркування СЄ і скласти необхідну технічну документацію на продукцію і забезпечити, щоб продукція, що випускається відповідала декларативним характеристикам.

Виробники повинні зберігати технічну документацію та декларацію характеристик якості протягом 10 років після того, як будівельна продукція була розміщена на ринку.

Уповноважені представники. у разі коли виробник не є резидентом однієї з країн ЄС, йому слід доручити підписання декларації уповноваженій особі резиденту ЄС. Для цього потрібно підписати відповідну угоду. Авторизований представник може виконувати як мінімум такі функції:

 • підписувати та зберігати декларацію;
 • зберігати технічний файл, та надавати його за вмотивованим запитом компетентного національного органу надати цьому органу всю інформацію та документацію, необхідну для демонстрації відповідності будівельного виробу вимогам декларації та відповідності іншим вимогам будівельного регламенту;
 • співпрацювати з компетентними національними органами.

Імпортери і дистриб'ютори перед розміщенням продукції на ринку ЄС зобов'язані перевірити, що виробником була правильно виконана оцінка продукції, вона відповідає заявленим характеристикам якості, супроводжується необхідною документацією і маркування РЄ нанесена правильно. Вони несуть повну відповідальність за зберігання, транспортування і доступність продукції на ринку.

Наші послуги

Наші фахівці мають багаторічний досвід роботи в сфері сертифікації та оформлення європейських сертифікатів. Ми маємо рішення для більшості виникаючих завдань в процесі сертифікації.

Використовуючи індивідуальний підхід до кожного клієнта ми підберемо для Вас оптимальний варіант роботи, враховуючи особливості Вашого підприємства. Для того, щоб процедура отримання європейського сертифікату пройшла за планом і в бажані терміни наші фахівці проведуть докладні консультації, дадуть відповіді на всі питання, що цікавлять.

Ми надаємо наступні послуги у сфері сертифікації:

 • консультація з усіх питань, пов'язаних з сертифікацією продукції;
 • підбір актуального (их) стандарту (ів) для вашої продукції;
 • допомога в складанні технічного файлу на продукцію, що виготовляється;
 • укладення договору авторизованого представника вашої компанії в ЄС, при необхідності;
 • проведення випробувань продукції будь-якої складності у випробувальних лабораторіях України та Європи;
 • перевірка та допомога у створенні системи виробничого контролю FPC;
 • супровід при аудиті вашого виробництва аудиторами Європейського органу сертифікації;
 • складання декларації відповідності;
 • повний супровід процедури отримання сертифікації CE з видачею сертифікатів.

Працюючи з нами, ви безпосередньо спілкуєтеся з професіоналами європейського рівня. Це забезпечує максимально швидке оформлення сертифіката, без переплати за посередництво.

Вартість наших послуг визначається індивідуально в залежності від специфіки продукції, термінів необхідних для отримання сертифіката, наявної документації у замовника.

 

Як з нами зв'язатися?

 Для того що б зв'язатися з нами, скористайтеся будь-яким зручним для Вас способом:
Заповнити коротку  онлайн анкету 
Написати нам на [email protected]
 Зателефонувати: +38(061)220-10-01+38(050)348-98-88