ДСТУ ISO 14001: важливість впровадження та сертифікація системи екологічного менеджменту (СЕМ) для ефективного бізнесу

З підвищенням актуальності та уваги до проблем екології підвищується інтерес до впровадження системи екологічного менеджменту у світовому бізнес співтоваристві. Україна не стала винятком і в останні кілька років впроваджувати стандарти екології почали і в українському бізнес-середовищі.

Навіщо потрібно впроваджувати і сертифікувати СЕМ?

Впровадження ДСТУ ISO 14001:2015 “Системи екологічного управління. Вимоги і керівництво до застосування” позитивно відбивається не тільки на навколишньому середовищі, але і є способом управління екологічними та фінансовими ризиками компанії.

Некеровані ризики, пов'язані з екологічними аспектами роботи компанії, можуть істотно знизити економічні показники діяльності компанії і знизити її цінність. Тоді як наявність сертифіката, виданого авторитетними сертифікаційними органами, підвищує імідж компанії і відкриває нові можливості для роботи компанії, в тому числі на європейському і світових ринках, сприяє залученню зарубіжних інвесторів.

Не дивлячись на те, що сертифікація СЕМ на відповідність вимог стандарту ISO 14001 є добровільною, багато замовників вважають за краще співпрацювати з компаніями, що мають сертифікат. Це одна з причин впровадження та сертифікації системи екологічного менеджменту українськими виробниками. Крім того, наявність сертифіката ISO 14001 є потужним інструментом у боротьбі за ринки збуту продукції за рахунок зниження екологічних бар'єрів для експорту або імпорту продукції.

Кому необхідно впроваджувати і сертифікувати Сем?

СЕМ, що відповідає вимогам стандарту ISO 14001:2015, Може бути впроваджена в будь-якій організації, незалежно від сфери її діяльності, розміру і форми власності, що випускає продукцію або надає послуги, в тому числі планує вихід на міжнародні ринки збуту або налагодження ділових відносин з міжнародними партнерами.

Слід зазначити, що СЕМ сумісна з іншими системами менеджменту і дозволяє впроваджувати її як окремо, так і в складі інтегрованих систем менеджменту.

Які переваги отримає компанія від впровадження та сертифікації СЕМ?

Наявність сертифікованої системи екологічного менеджменту за стандартом ISO 14001 дає ряд незаперечних переваг:

  • впровадження технічних інновацій та прийомів управління екологічними аспектами виробничого середовища;
  • зниження негативного впливу на навколишнє середовище і поліпшення екологічної діяльності компанії;
  • раціональне споживання ресурсів-використання більш дешевої вторинної сировини, скорочення витрат на утилізацію і ліквідацію наслідків впливу на навколишнє середовище;
  • зниження собівартості продукції / послуг за рахунок раціонального використання енергоресурсів;
  • мінімізація ризиків виникнення аварійних ситуацій;
  • підвищення конкурентоспроможності, іміджу та довіри до компанії за рахунок демонстрації відповідності вимогам ISO 14001;
  • розширення ринку збуту продукції / послуг за рахунок залучення нових ділових партнерів і збільшення кількості лояльних клієнтів.

Яка процедура сертифікації?

Підтвердженням відповідної вимогам стандарту ISO 14001 СЕМ, є проведення акредитованим органом сертифікації та видача сертифіката. Сертифікат ISO 14001 підтверджує, що компанія прагне до підвищення рівня екологічної безпеки з урахуванням існуючих можливостей.

Для того, щоб отримати сертифікат компанії потрібно пройти сертифікаційний аудит. За умови його успішного проходження, компанія отримує сертифікат терміном на три роки.

При цьому, протягом терміну його дії, сертифікаційний орган щорічно проводить наглядові аудити для контролю функціонування СЕМ.

По закінченню трирічного періоду проводиться ресертифікаційний аудит, для підтвердження функціонування СЕМ і видачі нового сертифіката.

Чому вигідно працювати з нами?

Наші фахівці мають багаторічний досвід роботи в сфері сертифікації і є професіоналами високого рівня.

Використовуючи індивідуальний підхід до кожного клієнта, ми підберемо для Вас оптимальний варіант роботи, враховуючи особливості Вашого підприємства. Для того, щоб процедура сертифікація пройшла за планом і в бажані терміни наші фахівці проведуть докладні консультації, дадуть відповіді на всі питання, що цікавлять.

Вартість наших послуг визначається індивідуально в залежності від специфіки продукції, термінів необхідних для отримання сертифіката, наявної документації у замовника.

 

Ми пропонуємо:

  • Первинний аудит
  • Розробка та впровадження системи ISO 14001
  • Сертифікат ISO 14001. Видаємо сертифікат виходячи з цілей які перед вами стоять.