Стандарт ISO 50001:2018 об'єднує в собі світовий досвід зниження енергоспоживання в господарській діяльності і підвищення ефективності використання енергоресурсів.

Впровадження системи енергоменеджменту - це не тільки прямий економічний ефект від зниження витрат на енергоємному виробництві та підвищення конкурентоспроможності підприємства. ISO 50001 також дозволяє досягти:

  • більшого управління ризиками в сфері енергобезпеки, зниження кількості аварійних ситуацій і травматизму;
  • поліпшення іміджу компанії, підвищення довіри з боку клієнтів і партнерів;
  • можливості участі в тендерах, умовою якої є наявність сертифіката відповідності даному стандарту;
  • зменшення екологічних платежів, заощадження природних ресурсів і зниження негативного впливу на навколишнє середовище.

Стандарт ISO 50001 можна запроваджувати в організаціях будь-якої сфери діяльності і форми власності, на великих і малих підприємствах. У перший ж рік після впровадження сертифікованої системи енергоменеджменту скорочення енергоспоживання може досягати 10%.

Контроль над ресурсами - глобальне завдання, яке стоїть перед людством. Одним з інструментів його вирішення є стандарт ISO 50001, який в довгостроковій перспективі допоможе регулювати більше половини використовуваних енергетичних ресурсів у світі. Будьте на крок попереду, будьте лідерами.

Ми пропонуємо:

  • Первинний аудит
  • Розробка та впровадження системи ISO 37001
  • Сертифікат ISO37001. Видаємо сертифікат виходячи з цілей які перед вами стоять.