Виробник (або уповноважена ним особа), який провів сертифікацію власної продукції і отримав сертифікат відповідності, має право на використання знака відповідності або інших допустимих вказівок на наявність сертифікату відповідності в рекламних та інших цілях, які не суперечать чинному законодавству і не вводять в оману споживача щодо сертифікованого статусу.

Право на використання знаку відповідності надається заявнику на підставі укладеної ліцензійної угоди. Якщо заявник сертифікації є не виробником продукції, а уповноваженою організацією, що діє від його імені на підставі довіреності, то обов'язок виконання вимог по маркування покладається на нього.

markirovka2.png

мал.1

Порядок застосування національного знака відповідності технічним регламентам регламентується Постановою Кабінету Міністрів України 1184-2015-п від 30.12.2015.

Національний знак відповідності має форму незамкнутого з правого боку основного кола, усередині якого вміщено стилізоване зображення трилисника.

Три (середня і дві бічні) вершини трилисника (з внутрішніми кутами 30 градусів) розміщені у верхній частині уявного вписаного кола з радіусом, становить 0,7 радіуса основного кола, а четверту (з внутрішнім кутом 80 градусів) - у нижній частині. Середня вершина є верхньою точкою уявного вписаного кола, дві бічні - розміщені симетрично під кутом 15 градусів до горизонтальної лінії, що проходить через його центр. Четверта (нижня) вершина знаходиться на відстані 0,6 радіуса основного кола на вертикальній лінії, що проходить через його центр.

На середині прямої, що з'єднує центр кола з нижньою вершиною, знаходиться умовний центр трилисника, з якого виходять шість променів. Чотири з них з'єднують цю точку з вершинами трилисника, а два - точки перетину бокових ліній кута, створеного середньою вершиною, з горизонтальною лінією, що проходить через центр уявного кола. Площини трикутників трилисника зліва від променів, які з'єднують його центр з бічними і середньої вершинами, мають той же колір, що і зображення знака. Довжина розриву основного кола становить 0,22 його загальної довжини (або 80 градусів). Товщина ліній трилисника - 0,01 радіуса кола. Товщина лінії кола - 0,05 радіуса кола.

Зображення знака відповідності може бути плоским або рельєфним і виконується двома контрастними кольорами.

Поруч зі знаком можуть зазначатися цифри, що позначають реєстраційний номер органу з оцінки відповідності, якщо такий залучався до процедури підтвердження відповідності продукції.

Знак відповідності УкрСЕПРО*
укрсепро.png     
мал.2   мал.3

Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування регулюються ДСТУ 2296-93

Цей стандарт встановлює форму, розміри та технічні вимоги до національного знаку відповідності (УкрСЕПРО), а також правила його застосування при сертифікації продукції, процесів, послуг в Системі сертифікації УкрСЕПРО.

Знак відповідності призначений для позначення сертифікованої продукції з метою інформування споживача про те, що продукція сертифікована відповідно до правил Системи. Являє собою трилисник національного знака відповідності в завершеному колі (або квадраті).

Для продукції, яка відповідає обов'язковим вимогам нормативних документів та вимогам, за якими чинними законодавчими актами України встановлено обов'язкову сертифікацію - використовується знак зліва (мал.2). Якщо сертифікат отриманий в добровільному порядку - використовується знак праворуч (мал.3).

Під знаком проставляється номер органу з сертифікації, який видав сертифікат.

Знаки відповідності в добровільної сертифікації

знак соответствия

мал. 4

Керуючись вимогами міжнародного стандарту ISO / IEC 17065 "Вимоги до органів сертифікації продукції" орган розробляє і впроваджує власний знак відповідності, який наноситься на продукцію, яка сертифікована органом по сертифікації.

Такий знак наноситься на продукцію, яка сертифікована в системі сертифікації Укрекспертиза, і правила нанесення регламентуються процедурами органу.

Правила застосування знаків відповідності

При використанні будь-якого із зазначених знаків відповідності не повинно бути неоднозначності в самому позначенні або супровідному тексті про те, що було сертифіковано продукцію.

Знак відповідності наносять на незнімну частину виробу або на тару, упаковку, експлуатаційну документацію. Місце нанесення знака відповідності на продукцію, тару, документацію встановлює підприємство, яке отримало право на його використання.

У разі неможливості нанесення знака відповідності безпосередньо на продукцію його наносять на споживчу упаковку, в якій ця продукція реалізується.

Орган з сертифікації здійснює контроль за використанням сертифікатів, які він видав, і знака відповідності, яким маркують продукції на підставі виданого сертифіката. У разі неправильних посилань на систему сертифікації або неналежного використання сертифікатів або знаків, виявлених в рекламних матеріалах, каталогах та ін., орган з сертифікації приймає відповідні заходи. Рішення про коригувальні дії і заходи впливу, які можуть охоплювати коригувальні дії, призупинення або скасування сертифіката, приймає керівник ОС.

Якщо дію сертифіката призупинено, ОС вимагає, щоб протягом періоду призупинення дії постачальник не робив ніяких заяв, які вводять в оману щодо стану сертифікації.

* З 1 січня 2018 року відмінена система сертифікації УкрСЕПРО