Технічний регламент розроблено на основі Директиви 2014/53/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 квітня 2014 р. про гармонізацію законодавства держав-членів щодо постачання на ринок радіообладнання. Технічний регламент встановлює вимоги до радіообладнання, яке надається на ринку та вводиться в експлуатацію в Україні незалежно від форми постачання.

Відповідно до визначення в даному Технічному регламенті:

- радіообладнання - електричний або електронний виріб, який призначений (або укомплектований додатковим пристроєм) для випромінювання та/або приймання радіохвиль з метою радіозв’язку та/або радіовизначення.

- радіохвилі - це електромагнітні хвилі з частотами нижче ніж 3000 ГГц, що поширюються у просторі без штучного спрямовуючого середовища.

Дія цього Технічного регламенту не поширюється на:

 1. радіообладнання, яке використовується радіоаматорами, якщо таке обладнання не надається на ринку.
 2. суднове обладнання, на яке поширюється дія Технічного регламенту морського обладнання;
 3. вироби авіаційної техніки, відповідно до Повітряного кодексу України;
 4. радіообладнання, яке використовується виключно на науково-дослідних об’єктах.
 5. радіообладнання, яке використовується виключно з метою забезпечення громадської безпеки, оборони та безпеки держави, захисту державного кордону, кримінально-процесуальної діяльності, функціонування об’єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху України.

Радіообладнання вводиться в експлуатацію та використовується на території України тільки у разі, коли воно відповідає вимогам Технічного регламенту, та за умови належного встановлення, обслуговування та використання за своїм призначенням.

Радіообладнання, яке має низький рівень відповідності суттєвим вимогам Технічного регламенту, до введення в обіг повинно бути внесено до реєстру радіоелектроних засобів та випромінювальних пристроїв НКРЗІ (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформації). НКРЗІ надає кожному зареєстрованому типу радіообладнання реєстраційний номер, який виробники повинні наносити на радіообладнання, яке вводиться в обіг.

З метою підтвердження відповідності суттєвим вимогам Технічного регламенту необхідно провести оцінку відповідності радіообладнання. Оцінка відповідності повинна враховувати усі передбачені умови експлуатації.

Відповідність радіообладнання суттєвим вимогам Технічного регламенту проводиться, застосовуючи одну з таких процедур оцінки відповідності:

 • внутрішній контроль виробництва (модуль А);
 • експертиза типу в поєднанні з відповідністю типові на основі внутрішнього контролю виробництва (модуль В+С);
 • відповідність на основі цілковитого забезпечення якості (модуль Н).

Для підтвердження відповідності вимогам Технічного регламенту необхідно надати повну інформацію щодо радіообладнання. Технічна документація повинна містити такі елементи:

1) загальний опис радіообладнання, зокрема:

 • фотографії або ілюстрації, що показують зовнішній вигляд, маркування та внутрішнє компонування;
 • версії програмного забезпечення або апаратно реалізованого програмного забезпечення, які можуть впливати на відповідність суттєвим вимогам;
 • інформацію для користувачів та інструкції з експлуатації;

2) технічний проект, зокрема технологічні креслення і схеми компонентів, вузлової зборки, електричні схеми та іншу подібну інформацію;

3) опис та необхідні пояснення для розуміння таких креслень і схем та експлуатації радіообладнання;

4) список стандартів із переліку національних стандартів, які є ідентичними гармонізованим європейським стандартам і відповідність яким надає презумпцію відповідності радіообладнання суттєвим вимогам, або, коли такі стандарти не застосовувалися, опис рішень, прийнятих з метою забезпечення відповідності суттєвим вимогам Технічного регламенту радіообладнання.

5) результати проектних розрахунків, проведених перевірок, протоколи випробувань та іншу подібну інформацію;

6) при наявності: копію декларації про відповідність від виробника, копію сертифіката експертизи типу та додатки до нього, які було видано призначеним органом;

Вся інформація оформлюється та подається відповідно до закону про порядок застосування мов.

Якщо після дослідження технічної документації, підтвердних документів щодо якості продукції, встановлено відповідність радіообладнання вимогам Технічного регламенту, орган оцінки відповідності видає сертифікат експертизи типу. Після чого складається Декларація відповідності та можливо нанесення знаку відповідності Технічному регламенту.