Технічний регламент №139 Обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.

Згідно з постановою Кабінету міністрів України від 10.03.2017 р №139 (колиш. ТР 1057), з 11 вересня 2017 р вступив в дію і став обов'язковим Технічний регламент Обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.

Категорії електричного і електронного обладнання, на яке поширюється дія Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні:

 1. Велика побутова техніка.
 2. Дрібна побутова техніка.
 3. Обладнання інформаційних технологій і телекомунікаційне обладнання.
 4. Побутова електронна апаратура.
 5. Освітлювальне обладнання.
 6. Електричні та електронні інструменти.
 7. Іграшки, обладнання для відпочинку та спорту.
 8. Медичні вироби (в тому числі медичні вироби для діагностики in vitro).
 9. Прилади моніторингу і контролю (в тому числі промислові прилади моніторингу та контролю).
 10. Автоматичні пристрої видачі і дозування продукції.
 11. Інше електричне та електронне обладнання, яке не відноситься до категорій 1-10.

Згідно з вимогами регламенту, виробник зобов'язаний надати декларацію про відповідність вимогам Технічного регламенту до моменту введення в обіг електронної або електричної продукції, наведеної в ньому.

Крім декларації про відповідність необхідно укомплектувати Технічний файл, що включає в себе наступні дані:

 • загальний опис продукції;
 • ескізний проект, виробничі креслення і схеми компонентів, складальних вузлів, ланцюгів і т.д.;
 • описи і пояснення, необхідні для розуміння зазначених креслень і схем та функціювання продукції;
 • перелік застосованих повністю або частково національних стандартів та / або інших відповідних технічних специфікацій, відповідність яким надає презумпцію відповідності продукції основним вимогам, а в разі, коли зазначені стандарти не були застосовані, - описи рішень, прийнятих з метою забезпечення відповідності основним вимогам технічного регламенту. У разі часткового застосування національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності продукції основним вимогам, в технічній документації вказуються їх частини, які були застосовані;
 • результати виконаних проектних розрахунків, проведених досліджень тощо;
 • протоколи випробувань.

Наш центр сертифікації проводить всі необхідні роботи для оформлення декларації відповідності і виконання всіх вимог Технічного регламенту Обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.