ISO 37001 (ABMS) (Anti-bribery management systems). "Система менеджменту протидії корупції" - призначена організаціям для ефективного виявлення, реагування та запобігання хабарництва. Стандарт загальний та може бути впроваджений у всіх організаціях, незалежно від розміру, типу та сектору (приватні, некомерційні, державні). ISO 37001 використовується для боротьби з хабарництвом зі сторони організації, а також з непрямим і прямим хабарництвом.
ISO 37001 структура високого рівня (HLS). ABMS може бути частиною загальної системи керування відповідністю на основі ISO 3730, також як автономна система керування або інтегрована з іншими системами керування на основі стандартів - ISO 45001, ISO 37002 та ISO 9001.

Яка перевага ISO 37001 для організацій:
Впровадження ISO 37001 (ABMS) це гарне рішення, що демонструє прихильність організації до ефективного виявлення, реагування та запобігання хабарництва. Організації, які прагнуть створення ABMS, доводять шляхом розробки процедур, засобів контролю та політик , що сприяють зниженню хабарництва. ISO 37001 є загальним тому організації мають достатньо свободи для створення ABMS системи , яка відповідає їхнім потребам, як найкраще.

Від впровадження ISO 37001(ABMS) організація отримує такі переваги:

  • Створення процесів, що дозволяють проводити відповідну перевірку ділових партнерів та персоналу.
  • Покращена можливість запобігати та виявляти хабарництво, яке здійснюється в організації, та реагувати на них.
  • Можливість зробити свій внесок у загальну боротьбу з хабарництвом
  • Поліпшена здатність реагувати, пом'якшувати та усувати наслідки у разі хабарництва.
  • У деяких орзанізаціях наявність внутрішнього механізму вирішення питань хабарництва знижує штрафні санкції і у разі правопорушень.
  • Можливість покращувати, формувати чи змінювати культуру організації.