Атестація виробництва – це процедура оцінки технічних можливостей підприємства-заявника щодо забезпечення стабільного випуску продукції/надання послуг, які відповідають вимогам нормативних документів (національних стандартів, стандартів підприємств та ін.)

Атестат виробництва в першу чергу потрібен підприємствам, які планують брати участь у тендерах і які не можуть в силу об’єктивних причин продемонструвати продукцію та сертифікат відповідності на неї. Це актуально у випадку ремонтних підприємств або в випадку виготовлення фінансово затратної продукції, яка випускається на замовлення. Також у деяких сферах (наприклад залізничний транспорт, виробництво алкоголю) атестат виробництва вимагається галузевими стандартами. Наявність атестату виробництва дає перевагу для будь-якого підприємства, яке піклується про підвищення ефективності процесів та якості виконання робіт, але ще не готове до впровадження та сертифікації системи якості.

Процедура атестації представляє собою комплексну перевірку відповідності матеріально-технічної бази, нормативної та нормативно-технічної документації, рівня професійної підготовки персоналу, організаційних заходів, спрямованих на забезпечення стабільності якісних показників кожного виду продукції чи послуг, що надаються.

За позитивного результату проходження процедури атестації заявнику видається Атестат виробництва з терміном дії до 3 років. У подальшому Атестат виробництва може бути використаний в процедурі оцінки відповідності для отримання сертифікату відповідності чи оформлення декларації при підтвердженні вимог технічних регламентів.

Для оформлення Атестату виробництва вам потрібно заповнити заявку за Формою та додати інформацію про склад виробництва за Формою. Після розгляду документів з Вами зв’яжеться представник ОС, який повідомить подробиці проведення процесу та орієнтовну вартість і термін виконання робіт.