Кабінет Міністрів України прийняв Постанову № 1055 від 28.12.2016 р "Про затвердження Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для в потенційно вибухонебезпечному середовищі", який вступив в силу 27.07.2017 і скасував дію Технічного регламенту № 898. Новий регламент розроблений на основі Директиви Європейського Союзу 2014/34/EU (ATEX) від 26.02.2014.

Вибухонебезпечним середовищем згідно Технічного регламенту та Директиви ЄС, вважаються суміші газів, парів, туману або пилу з атмосферним повітрям, здатних до горіння в результаті займання.

Таким чином, експлуатація обладнання і різних пристроїв, які використовуються у вибухонебезпечних середовищах, становить підвищену небезпеку для людини, майна та навколишнього середовища, а отже, подібне обладнання підлягає обов'язковому контролю на відповідність вимогам безпеки у вигляді сертифікації вибухозахищеності на відповідність ТР 1055 в Україні (Директиві ATEX - в Європейському Союзі).

При цьому, в залежності від категорії обладнання та сфери його застосування для ввезення та обігу можуть знадобитися наступні документи:

  • сертифікат експертизи типу (видається призначених органом з оцінки відповідності);
  • декларація про відповідність (оформляється виробником або уповноваженим представником);
  • зберігання технічного файлу в призначеному органі з оцінки відповідності;
  • висновок про безпеку застосування виробу у вибухонебезпечних середовищах.

Виробник наносить знак відповідності технічним регламентам на кожну одиницю продукції (крім компонентів), які відповідає поставленим вимогам Технічного регламенту.

Виробник супроводжує декларацією про відповідність кожну одиницю продукції і зберігає її разом з технічною документацією для надання на запити органів державного ринкового нагляду протягом 10 років після введення в обіг останнього зразка продукції цієї моделі. У декларації про відповідність повинна бути ідентифікована модель продукції, для якої вона була складена.

Для прорахунку вартості сертифікації ТР 1055 (ATEX) і проведення робіт необхідно надати:

  • Технічний опис виробу з описом конструкції забезпечення вибухозахищеності;
  • Комплект конструкторської документації (креслення, схеми, специфікації і т.д.);
  • Список використаних стандартів, технічні умови;
  • Керівництво з експлуатації та паспорт;
  • Сертифікати на виріб (його комплектуючі), видані нотифікованим органом по сертифікації (для імпортного обладнання) в сфері дії технічного регламенту обладнання та захисних систем для вибухонебезпечних середовищ (наприклад, Директива 2014/34/EU (АТЕХ) в Європейському Союзі)
  • Протоколи випробувань згідно зі згаданими вище сертифікатами.

ТОВ "Укрстандартсертіфікація" як офіційний партнер уповноваженого органу з оцінки відповідності може проводити роботи по експертизі технічного проекту, оцінки системи менеджменту якості, інспекційного нагляду за дотриманням вимог ТР 1055 (Директиви 2014/34/EU ATEX).