Верховній Раді запропоновано подати заяву на здобуття членства України у Євросоюзі, хоч складна економічна ситуація в країні доповнюється труднощами через не завжди однозначно сформульовану законодавчу базу. У сфері оцінки відповідності продукції нещодавно був прийнятий Закон “Про стандартизацію”*. В цьому Законі основні положення стосовно адаптації законодавства України у сфері стандартизації до законодавства Європейського Союзу, створення єдиного національного органу стандартизації (державне підприємство, що не підлягає приватизації), який має стати осередком роботи з гармонізації національних стандартів та кодексів усталеної практики з відповідними міжнародними, регіональними стандартами та кодексами усталеної практики. Не мало вже зроблено, на виконання Програми економічних реформ на 2010-2014 роки** та з метою приведення наших нормативних документів і методів оцінки відповідності продукції до європейських норм технічного регулювання, в Україні прийнято ряд законодавчих та нормативно-правових актів у сфері оцінки відповідності продукції. Пропоную розглянути Технічні регламенти з електромагнітної сумісності обладнання*** та безпеки низьковольтного обладнання****.

Продаж продукції, яка підпадає під дію технічних регламентів, можливо за умови її відповідності національним стандартам (включеним в Наказ Мінекономрозвітки від 19.11.2012 р. № 1306 Про погодження Переліку національніх стандартів, гармонізованіх з Європейськими стандартами). Застосування цих стандартів має сприйматись як доказ відповідності обладнання вимогам відповідного технічного регламенту. Процедура оцінки відповідності низьковольтного електричного обладнання передбачається внутрішній контроль виробництва, тобто модуль А Технічного регламенту модулів оцінки відповідності.***** Електромагнітна сумісність також визначається по модулю А.

Виробник (або уповноважений представник - резидент України), має оформити декларацію про відповідність згідно з вимогами Технічних регламентів.****** Крім того, виробник має скласти комплект технічної документації (пакет документів для підтвердження відповідності продукції показникам безпеки, що встановлені національними стандартами).

Якщо виробником не застосовані наступні національні стандарти (або їх просто немає на деякі продукти, адже перелік національних стандартів України, обмежений в порівнянні з міжнародними), тоді комплект технічної документації повинен містити підтвердження відповідності у вигляді описів чи пояснень конструкційних рішень. Реалізація таких конструкційних рішень має забезпечити відповідність продукції. Рішення мають бути обґрунтовані оцінкою електромагнітної сумісності (так само забезпечення безпеки низьковольтного електричного обладнання), результати проектних розрахунків, протоколи випробувань чи експертиз тощо.

При оцінки відповідності продукції вимогам Технічного регламенту електромагнітної сумісності виробник повинен враховувати всі можливі нормальні умови експлуатації.

Декларація про відповідність та технічна документація повинні зберігатися у виробника або його уповноваженого представника в Україні не менше 10 років після випуску останнього виробу.

Якщо виробник не резидент України і не має уповноваженого представника, то всі зобов'язання по зберіганню технічної документації та декларації про відповідність покладаються на того, хто вводить електрообладнання в обіг. Це може бути, наприклад, проектно-будівельна компанія.

У разі складання декларації за межами України на відповідність міжнародним та європейським стандартам, відповідно до статті 30 Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності", орган з оцінки відповідності в Україні може мати повноваження щодо визнання результатів оцінки відповідності, якщо такий орган акредитований міжнародними організаціями та має угоди про взаємне визнання робіт із зарубіжними органами.

Підтвердження декларацій про відповідність уповноваженим органом з оцінки відповідності є добровільною ініціативою виробника (імпортера). З відміною процедури реєстрації декларацій про відповідність згідно з Законом України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" процедура повинна була спроститись. Але оскільки перевірку виконання вимог технічних регламентів мають тепер здійснювати офіційні особи митних органів та органів державного ринкового нагляду, то спрощення чекати рано. Офіційні особи будуть самостійно визначати вимоги яких саме регламентів поширюються на конкретну продукцію, і за якими модулями***** має бути проведена оцінка її відповідності, правильність застосування національних стандартів, достовірність і повноту проведених випробувань і оцінок, повноваження декларанта, правильність складання декларації, склад і достатність технічної документації та т.п. Щоб не потрапити в халепу, раджу імпортерам заздалегідь дізнаватись про умови підтвердження відповідності на митниці (за місцем реєстрації компанії), особливо якщо товар імпортується вперше. Також нагадаю, що право присвоєння певній продукції коду УКТЗЕД******* має виключно Торгово-промислова палата України, а від цього коду якраз і залежать вимоги щодо підтвердження відповідності та митні збори.

Статтею 23 вищевказаного Закону визначено, що у разі якщо суб'єкт господарювання надає висновки експертиз, протоколи випробувань продукції чи сертифікати відповідності, видані акредитованими органами з оцінки відповідності, органи ринкового нагляду повинні розглядати ці документи при проведенні перевірок характеристик продукції. Декларації про відповідність, які не підтверджені уповноваженим органом з оцінки відповідності, перевіряються особливо прискіпливо. У випадку виявлення невідповідностей до постачальників можуть бути застосовані економічні санкції. Тому більшість заявників все ж звертаються в уповноважені органи з оцінки відповідності, як мінімум для того, щоб відвернути від своєї продукції увагу прискіпливих чиновників.

Все це ніби правильно, але головне — не в документах, а в свідомості. Багато вітчизняних виробників дійсно якісної продукції жаліються не стільки на технічні бар'єри в торгівлі, як на неадекватність вибору споживачів. Тобто, маючи обмежений капітал, надають перевагу китайському обладнанню з коротким терміном експлуатації, а маючи добрий “старт” - купують німецьке. В таких випадках раджу виробникам по можливості випускати запасні частини на імпортне обладнання, а на своє збільшувати гарантійний строк, адже відмінна якість дозволяє брати таку відповідальність. Значної економічної вигоди від випуску запчастин на замовлення не буде, але стратегічно для завоювання довіри споживачів таке рішення може бути виграшним.

*http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1315-18/page

**http://www.president.gov.ua/docs/Programa_reform_FINAL_1.pdf

***Постановою Кабінету Міністрів України від 20.06.2012 № 631 затверджено нову редакцію Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, розробленого з урахуванням Директиви 2004/108/ЄС. Обов'язкове застосування Технічного регламенту в новій редакції встановлено з 21 січня 2013 року.

****Постановою Кабінету Міністрів України від 29.08.2012 № 810 затверджено нову редакцію Технічного регламенту безпеки низьковольтного обладнання, розробленого з урахуванням Директиви 2006/95/ЄС. Обов'язкове застосування Технічного регламенту в новій редакції встановлено з 10 березня 2013 року.

***** Постанова КМУ від 07.10.2003 № 1585 Про затвердження Технічного регламенту модулів оцінки відповідності.

****** Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо скасування реєстрації декларації про відповідність" № 5312-VI від 31.10.2012; сама форма декларації не передбачає реєстрації в в уповноваженому органі оцінки відповідності, але заявник може звернутись для реєстрації сертифікату на основі декларації (Додаток 5 в Редакції Постанови КМ № 810 від 29.08.2012; Із змінамі, внесеними згідно з постановила КМ № 235 від 08.04.2013).

******* Додаток 12 до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 травня 2012 р. N 436