Переліки прийнятих та затверджених національних стандартів, затверджених змін до національних стандартів України та скасованих національних стандартів України і нормативних документів в Україні, сформовані відповідно до наказу Мінекономрозвитку від 29.11.2013 № 1423

1. Перелік прийнятих національних стандартів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими стандартами, з набранням чинності з 01.07.2014:

ДСТУ IEC 60335-2-47:2013

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-47. Додаткові вимоги до комерційних електричних готувальних казанів
(IEC 60335-2-47:2008, IDT)
– Вперше
(зі скасуванням в Україні
ГОСТ 27570.40-92 (МЭК 335-2-47-87))

ДСТУ ІЕС 61000-2-12:2013

Електромагнітна сумісність. Частина 2-12. Електромагнітна обстановка. Рівні сумісності для низькочастотних кондуктивних збурень та сигналів у системах електропостачання середньої напруги загальної призначеності
(ІЕС 61000-2-12:2003, IDT)
– Вперше

ДСТУ ІЕС 61850-3:2013

Комунікаційні мережі та системи на підстанціях. Частина 3. Загальні технічні вимоги
(ІЕС 61850-3:2002, IDT)
– Вперше

ДСТУ ІЕС 61850-4:2013

Комунікаційні мережі та системи на підстанціях. Частина 4. Керування системою і проектуванням
(ІЕС 61850-4:2002, IDT)
– Вперше

ДСТУ ІЕС 61968-1:2013

Інтеграція прикладних програм на електромережних підприємствах. Системні інтерфейси в менеджменті розподілу електроенергії. Частина 1. Архітектура інтерфейсу та загальні вимоги
(ІЕС 61968-1:2003, IDT)
– Вперше

ДСТУ ІЕС 61968-3:2013

Інтеграція прикладних програм в електромережних підприємствах. Системні інтерфейси в менеджменті розподілу електроенергії. Частина 3. Інтерфейс для мережних операцій
(ІЕС 61968-3:2004, IDT)
– Вперше

ДСТУ ІЕС 61968-9:2013

Інтеграція прикладних програм в електромережних підприємствах. Системні інтерфейси в менеджменті розподілу електроенергії. Частина 9. Інтерфейси для зчитування даних та контролювання
(ІЕС 61968-9:2009, IDT)
– Вперше

ДСТУ ІЕС 61970-402:2013

Інтерфейс прикладних програм у системах електроенергетичного менеджменту. Частина 402. Стандартні сервіси
(ІЕС 61970-402:2008, IDT)
– Вперше

ДСТУ ІЕС/TR 60870-6-505:2013

Пристрої та системи телекерування. Частина 6-505. Протоколи телекерування, сумісні зі стандартами ISO й рекомендаціями ITU-T. Настанова користувачеві TASE.2
(ІЕС/TR 60870-6-505:2006, IDT)
– Вперше

ДСТУ ІЕС/TR 61850-1:2013

Комунікаційні мережі та системи на підстанціях. Частина 1. Вступ і огляд
(ІЕС/TR 61850-1:2003, IDT)
– Вперше

ДСТУ ІЕС/TR 61850-90-1:2013

Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 90-1. Використання ІЕС 61850 для комунікації між підстанціями
(ІЕС/TR 61850-90-1:2010, IDT)
– Вперше

ДСТУ ІЕС/TR 62325-501:2013

Інфраструктура комунікацій на енергетичному ринку. Частина 501. Загальні настанови щодо використання ebXML
(IEC/TR 62325-501:2005, IDT)
– Вперше

ДСТУ ІЕС/TS 61850-2:2013

Комунікаційні мережі та системи на підстанціях. Частина 2. Словник термінів
(ІЕС/TS 61850-2:2003, IDT)
– Вперше

ДСТУ ІЕС/TS 62325-502:2013

Інфраструктура комунікацій на енергетичному ринку. Частина 502. Профіль ebXML
(IEC/TS 62325-502:2005, IDT)
– Вперше

ДСТУ ІЕС/TS 62351-3:2013

Керування енергетичними системами та пов’язаний з ним інформаційний обмін. Безпека даних та комунікацій. Частина 3. Безпека зв’язку мережі та системи. Профілі, що охоплюють ТСР/ІР
(ІЕС/TS 62351-3:2007, IDT)
– Вперше

ДСТУ ІЕС/TS 62351-4:2013

Керування енергетичними системами та пов’язаний з ним інформаційний обмін. Безпека даних та комунікацій. Частина 4. Профілі, що охоплюють ММS
(ІЕС/TS 62351-4:2007, IDT)
– Вперше

ДСТУ ІЕС/TS 62351-5:2013

Керування енергетичними системами та пов’язаний з ним інформаційний обмін. Безпека даних та комунікацій. Частина 5. Безпека для протоколів, базованих на ІЕС 60870-5 та його частинах
(ІЕС/TS 62351-5:2009, IDT)
– Вперше

ДСТУ ІЕС/TS 62351-6:2013

Керування енергетичними системами та пов’язаний з ним інформаційний обмін. Безпека даних та комунікацій. Частина 6. Безпека згідно з ІEС 61850
(ІЕС/TS 62351-6:2007, IDT)
– Вперше

ДСТУ-Н CODEX STAN 181:2013

Продукти харчові рецептовані, використовувані у дієтах для контролювання ваги. Загальні вимоги
(CODEX STAN 181-1991, IDT)
– Вперше

ДСТУ-Н CODEX STAN 203:2013

Продукти харчові рецептовані, які використовують в низькоенергетичних дієтах для зменшення ваги. Загальні вимоги
(CODEX STAN 203-1995, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 1546:2013

Тваринництво. Методи проведення обліку надоїв коров’ячого молока
(ISO 1546-1981, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 3662:2013

Об’ємні гідроприводи. Помпи та гідромотори. Номінальні робочі об’єми
(ISO 3662:1976, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 3918:2013

Установки доїльні. Словник термінів
(ISO 3918:2007, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 3975:2013

Коні для забою. Терміни та визначення
(ISO 3975:1977, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 5165:2013

Нафтопродукти. Визначення характеристики спалахування дизельних палив. Метод цетанового числа на двигуні
(ISO 5165:1998, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 9825:2013

Гідрометрія. Натурні вимірювання витрати води у великих річках і паводкових потоках
(ISO 9825:2005, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 10004:2013

Управління якістю. Задоволеність замовників. Настанови щодо моніторингу та оцінювання
(ISO 10004:2012, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 11369:2013

Якість води. Визначення вмісту окремих речовин обробляння рослин методом із використовуванням високоефективної рідинної хроматографії з ультрафіолетовим виявленням після екстрагування у системі “тверде тіло – рідина”
(ISO11369:1997, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 11535:2013

Руди залізні. Визначання різних елементів. Метод атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно-зв’язаною плазмою
(ISO 11535:2006, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 11631:2013

Вимірювання витрати плинного середовища. Методи визначення характеристик витратоміра
(ISO 11631:1998, IDT)
− Вперше

ДСТУ ISO 12097-2:2013

Колісні транспортні засоби. Елементи повітряних подушок безпеки. Частина 2. Методи випробування повітряних подушок безпеки
(ISO 12097-2:1996, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 13359:2013

Вимірювання витрати електропровідної рідини в закритих трубопроводах. Витратоміри електромагнітні фланцеві. Габаритна довжина
(ISO 13359:1998, IDT)
− Вперше

ДСТУ ISO 13906:2013

Корми для тварин. Метод визначання вмісту кислотно-детергентної клітковини (КДК) і кислотно-детергентного лігніну (КДЛ)
(ISO 13906:2008, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 14006:2013

Системи екологічного управління. Настанови щодо запроваджування екологічного проектування
(ISO 14006:2011, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 14269-2:2013

Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори й самохідні машини. Навколишнє середовище в кабіні оператора. Частина 2. Методи випробування і робочі характеристики систем обігрівання, вентилювання та кондиціювання повітря
(ISO 14269-2:1997, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 14269-3:2013

Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори й самохідні машини. Навколишнє середовище в кабіні оператора. Частина 3. Визначення впливу сонячного нагрівання
(ISO 14269-3:1997, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 14269-4:2013

Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори й самохідні машини. Навколишнє середовище в кабіні оператора. Частина 4. Метод випробування фільтрувального елемента
(ISO 14269-4:1997, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 14269-5:2013

Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори й самохідні машини. Навколишнє середовище в кабіні оператора. Частина 5. Метод випробовування системи створення надлишкового тиску
(ISO 14269-5:1997, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 15913:2013

Якість води. Визначання вмісту окремих феноксиалканових гербіцидів, зокрема бентазонів та гідроксибензонітрилів методом газової хроматографії і мас-спектрометрії після твердофазного екстрагування і дериватизації (ISO15913:2000, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 16422:2013

Труби та з’єднання з орієнтованого непластифікованого полівінілхлориду (PVC‑O) для водопостачання під тиском. Технічні умови
(ISO 16422:2006, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 16472:2013

Корми для тварин. Метод визначання вмісту нейтрально-детергентної клітковини після оброблення амілазою (аНДК)
(ISO 16472:2006, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 17567:2013

Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори і устатковання. Гідросистема передавання потужності
(ISO 17567:2005, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO/ІЕС 8825-5:2013

Інформаційні технології. Правила кодування ASN.1. Частина 5. Відображення визначень W3C XML-схем в ASN.1
(ISO/ІЕС 8825-5:2008, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO/TS 28923:2013

Сільськогосподарські машини. Огорожі захисні рухомих частин механічної передачі, які відкривають інструментом. Вимоги щодо безпеки та методи перевіряння
(ISO/TS 28923:2007, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO/TS 28924:2013

Сільськогосподарські машини. Огорожі захисні рухомих частин механічної передачі, які відкривають без інструменту. Вимоги щодо безпеки та методи перевіряння
(ISO/TS 28924:2007, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO Guide 73:2013

Керування ризиком. Словник термінів
(ISO Guide 73:2009, IDT)
– Вперше

ДСТУ EN 340:2013

Одяг захисний. Загальні вимоги
(EN 340:2003, IDT)
– На заміну ДСТУ EN 340-2001

ДСТУ EN 471:2013

Одяг спеціальний сигнальний підвищеної видимості. Технічні вимоги та методи випробовування
(EN 471:2003+А1:2007, IDT)
– На заміну ДСТУ EN 471-2001

ДСТУ EN 777-3:2013

Багатопальникові газові підвісні опалювальні системи з випромінювальними трубами промислового застосування. Частина 3. Система типу F. Вимоги щодо безпеки
(EN 777-3:2009, IDT)
– Вперше

ДСТУ EN 777-4:2013

Багатопальникові газові підвісні опалювальні системи з випромінювальними трубами промислового застосування. Частина 4. Система типу Н. Вимоги щодо безпеки
(EN 777-4:2009, IDT)
– Вперше

ДСТУ EN 1915-1:2013

Авіаційна наземна техніка. Загальні вимоги. Частина 1. Основні вимоги щодо безпеки
(EN 1915-1:2001+A1:2009, IDT)
– Вперше

ДСТУ EN 1915-2:2013

Авіаційна наземна техніка. Загальні вимоги. Частина 2. Вимоги до стійкості та міцності, методи розрахування і випробування
(EN 1915-2:2001+A1:2009, IDT)
– Вперше

ДСТУ EN 1915-3:2013

Авіаційна наземна техніка. Загальні вимоги. Частина 3. Методи вимірювання та зниження вібрації
(EN 1915-3:2004+A1:2009, IDT)
– Вперше

ДСТУ EN 1915-4:2013

Авіаційна наземна техніка. Загальні вимоги. Частина 4. Методи вимірювання та зниження шуму
(EN 1915-4:2004+A1:2009, IDT)
– Вперше

ДСТУ EN 12162:2013

Насоси рідинні. Вимоги щодо безпеки. Методика гідростатичних випробувань
(EN 12162:2001+А1:2009, IDT)
– Вперше

ДСТУ EN 14678-2:2013

Устатковання та приладдя для скрапленого нафтового газу. Устатковання автозаправних станцій. Частина 2. Компоненти, крім роздавальних пристроїв, та вимоги до встановлення
(EN 14678-2:2007, IDT)
– Вперше

ДСТУ EN ISO 4126-2:2013

Пристрої безпеки для захисту від надмірного тиску. Частина 2. Пристрої запобіжні з розривною мембраною
(EN ISO 4126-2:2003, IDT + EN ISO 4126-2:2003/АС:2006, IDT)
– Вперше

ДСТУ EN ISO 4256:2013

Гази нафтові скраплені. Метод визначення тиску пари манометром
(EN ISO 4256:1998, IDT)
– Вперше

ДСТУ EN ISO 6251:2013

Гази нафтові скраплені. Метод визначення корозійної дії на мідну пластинку
(EN ISO 6251:1998, IDT)
– Вперше

ДСТУ EN ISO 8973:2013

Гази нафтові скраплені. Розрахунковий метод визначення густини і тиску пари
(EN ISO 8973:1999, IDT)
– Вперше.

2. Перелік прийнятих міждержавних нормативних документів як національних стандартів України з набранням чинності в Україні з 01.07.2014:


ДСТУ ГОСТ 30731:2013

Циліндри, трубки та рукава гідроприводу гальм і зчеплення транспортних засобів. Загальні технічні вимоги, правила приймання та методи випробування
(ГОСТ 30731-2001, IDT)
– Вперше

ДСТУ-Н РМГ 63:2013

Метрологія. Забезпечення ефективності вимірювання під час керування технологічними процесами. Метрологічна експертиза технічної документації
(РМГ 63-2003, IDT)
– Вперше.

3. Перелік затверджених національних стандартів України з набранням чинності з 01.07.2014:


ДСТУ 3772:2013

Оригінали для поліграфічного відтворення. Загальні технічні вимоги
– На заміну ДСТУ 3772-98

ДСТУ 7434:2013

Колісні транспортні засоби. Вимоги безпеки до конструкції та технічного стану колісних транспортних засобів, двигуни яких працюють на газовому моторному паливі, та методи контролю
– Вперше

ДСТУ 7435:2013

Техніка сільськогосподарська. Методи визначення умов випробувань
– Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 20915-75)

ДСТУ 7436:2013

Установки та устатковання для м’ясної промисловості. Вовчки. Типи, основні параметри та розміри
– Вперше (зі скасуванням в Україні СТ СЭВ 4706-84)

ДСТУ 7437:2013

Спирт етиловий та продукція спиртовмісна. Визначення вмісту азотистих сполук
– Вперше

ДСТУ 7438:2013

Комбікорми-концентрати для хутрових звірів. Технічні умови
– Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 10747-70)

ДСТУ 7439:2013

Капуста кольрабі. Технологія вирощування. Загальні вимоги
– Вперше

ДСТУ 7440:2013

Жири тваринні і рослинні та олії. Метод визначання вмісту диметилполісилоксанів
– Вперше

ДСТУ 7441:2013

Буряки цукрові. Показники якості збирання насіння та методи їх визначання
– Вперше

ДСТУ 7442:2013

Буряки цукрові. Розпушування ґрунту. Загальні вимоги
– Вперше

ДСТУ 7443:2013

Корми для тварин. Макуха і шрот із гірчиці та суріпиці. Технічні умови
– Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 11202-65 та ГОСТ 13979.0-86 в частині правил приймання жмиху і шротів)

ДСТУ 7444:2013

Продукти харчові. Методи виявлення бактерій родів Proteus, Morganella, Providencia
– Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 28560-90)

ДСТУ 7445:2013

Саджанці дерев і кущів. Технічні умови
– Вперше  (зі скасуванням в Україні ГОСТ 24835-81 в частині технічних вимог, правил приймання і методів контролювання)

ДСТУ 7446:2013

Меліоранти вапнякові. Технічні умови
– Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 14050-93)

ДСТУ 7447:2013

Комбікорми-концентрати для робочих коней. Технічні умови
– Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 9265-72)

ДСТУ 7448:2013

Інформація та документація. Бібліотечно-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять
– Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 7.26-80)

ДСТУ 7449:2013

Шрифти друкарські (на кириличній та латинській графічних основах). Групи. Місткість
– Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 3489.1-71)

ДСТУ 7450:2013

Туристичні послуги. Знаки туристичні активного туризму. Класифікація, опис і правила застосування
– Вперше.

4. Перелік затверджених змін до національних стандартів України з набранням чинності з 01.01.2014:

Зміна № 1 ДСТУ 4019-2001

Нафтопродукти. Визначення ароматичних вуглеводнів у бензині методом газової хроматографії

Зміна № 1 ДСТУ 4047-2001

Гази вуглеводневі скраплені паливні для комунально-побутового споживання. Технічні умови.

5. Перелік скасованих національних стандартів України з 01.07.2014:

ДСТУ EN 340-2001

Одяг спеціальний захисний. Загальні вимоги

ДСТУ EN 471-2001

Одяг спеціальний сигнальний підвищеної видимості

ДСТУ 3772-98

Оригінали для поліграфічного відтворення. Загальні технічні вимоги.

6. Перелік скасованих нормативних документів в Україні з 01.07.2014:

ГОСТ 7.26-80

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиотечное дело. Основные термины и определения

ГОСТ 3489.1-71

Шрифты типографские (на русской и латинской графических основах). Группировка. Индексация. Линия шрифта. Емкость

ГОСТ 9265-72

Комбикорма-концентраты для рабочих лошадей. Технические условия

ГОСТ 10747-70

Комбикорма для пушных зверей. Технические условия

ГОСТ 11202-65

Жмых сурепный. Технические условия

ГОСТ 13979.0-86

Жмыхи, шроты и горчичный порошок. Правила приемки и методы отбора проб (в частині правил приймання жмиху і шротів)

ГОСТ 14050-93

Мука известняковая (доломитовая). Технические условия

ГОСТ 20915-75

Сельскохозяйственная техника. Методы определения условий испытаний

ГОСТ 24835-81

Саженцы деревьев и кустарников. Технические условия (в частині технічних вимог, правил приймання і методів контролювання)

ГОСТ 27570.40-92
(МЭК 335-2-47-87)

Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к электрическим пищеварочным котлам для предприятий общественного питания

ГОСТ 28560-90

Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов Рrоtеus, Моrgаnеllа, РrоvidENсiа

СТ СЭВ 4706-84

Волчки. Типы, основные параметры и размеры.

Переліки прийнятих національних стандартів України та пробних національних стандартів України, скасованих національних стандартів України та міждержавних стандартів в Україні, сформовані відповідно до наказу Мінекономрозвитку від 29.11.2013 № 1424

 1. Перелік прийнятих національних стандартів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими стандартами:

а) з набранням чинності з 01.07.2014:

ДСТУ CEN/TS 13763-27:2013

Вибухові речовини для цивільного застосування. Детонатори та реле.
Частина 27. Терміни та визначення понять, методи випробування і вимоги до електронних систем ініціювання
(CEN/TS 13763-27:2003, IDT)
– Вперше

ДСТУ IEC 60335-2-17:2013

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-17. Додаткові вимоги до ковдр, м’яких електропідстилок, одягу й аналогічних гнучких нагрівальних приладів
(IEC 60335-2-17:2006, IDT)
– На заміну ДСТУ IEC 60335-2-17:2004

ДСТУ IEC 60565:2013

Гідроакустика. Гідрофони. Калібрування в діапазоні частот від 0,01 Гц до 1 МГц
(IEC 60565:2006, IDT)
– Вперше

ДСТУ IЕС 60664-1:2013

Узгодження ізоляції для устаткування низьковольтних систем. Частина 1. Принципи, вимоги та випробування
(IЕС 60664-1:2007, IDT)
– Вперше

ДСТУ IEC 60728-11:2013

Телевізійне та звукове мовлення й інтерактивні мультимедійні служби. Кабельні розподільчі системи.
Частина 11. Вимоги щодо безпеки
(IEC 60728-11:2010, IDT)
– На заміну ДСТУ 4204-2003

ДСТУ IEC 61000-4-20:2013

Електромагнітна сумісність. Частина 4-20. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість та емісію в TEM-камерах
(IEC 61000-4-20:2010, IDT)
– Вперше

ДСТУ IЕС 61023:2013

Устаткування і системи морської навігації та радіозв’язку. Суднове устаткування для вимірювання швидкості і відстані (SDME). Експлуатаційні вимоги, методи випробування та необхідні результати випробування
(IЕС 61023:2007, IDT)
– Вперше

ДСТУ IЕС 61116:2013

Настанова щодо електромеханічного устаткування малих гідроелектростанцій
(IЕС 61116:1992, IDT)
– Вперше

ДСТУ IЕС 61162-1:2013

Устаткування і системи морської навігації та радіозв’язку. Цифрові інтерфейси. Частина 1. Передавання даних від одного передавача до кількох приймачів
(IЕС 61162-1:2007, IDT)
– Вперше

ДСТУ IEC 61174:2013

Устаткування й системи морської навігації та радіозв’язку. Система інформаційна навігаційна картографічна електронна. Технічні та експлуатаційні вимоги, методи випробування та необхідні результати випробування
(IEC 61174:2008, IDT)
– Вперше

ДСТУ IЕС 61297:2013

Системи керування промисловими процесами. Класифікація адаптивних контролерів для їх визначення
(IЕС 61297:1995, IDT)
– Вперше

ДСТУ IEC 61800-5-1:2013

Системи силового електроприводу з регульованою швидкістю. Частина 5-1. Вимоги щодо електричної, теплової та енергетичної безпечності
(IEC 61800-5-1:2007, IDT)
– Вперше

ДСТУ IEC 61800-5-2:2013

Системи силового електроприводу з регульованою швидкістю. Частина 5-2. Вимоги щодо безпечності функціювання
(IEC 61800-5-2:2007, IDT)
– Вперше

ДСТУ IЕС 61996-2:2013

Устаткування й системи морської навігації та радіозв’язку. Реєстратори даних рейсу суднові. Частина 2. Реєстратори даних рейсу спрощені. Експлуатаційні вимоги, методи випробування та необхідні результати випробування
(IЕС 61996-2:2007, IDT)
– Вперше

ДСТУ IEC 62002-1:2013

Цифрове телевізійне та мультимедійне мовлення. Радіодоступ до мережі DVB-T/H за приймання на рухомі та портативні термінали. Частина 1. Технічні вимоги до інтерфейсу
(IEC 62002-1:2008+Cor 1:2008, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 317:2013

Руди марганцеві та концентрати. Визначання миш’яку спектрометричним методом
(ISO 317:1984, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 548:2013

Руди марганцеві. Визначання оксиду барію
гравіметричним методом із застосуванням
сульфату барію
(ISO 548:1981, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 549:2013

Руди марганцеві. Визначання хімічно зв’язаної води гравіметричним методом
(ISO 549:1981, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 561:2013

Установки для збагачення вугілля. Графічні умовні познаки
(ISO 561:1989, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 791:2013

Сплави магнієві. Визначення алюмінію гравіметричним методом із застосуванням
8-оксихіноліну
(ISO 791:1973, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 792:2013

Магній та магнієві сплави. Визначення заліза фотометричним методом із застосуванням ортофенантроліну
(ISO 792:1973, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 810:2013

Магній та магнієві сплави. Визначення марганцю фотометричним методом із застосуванням перйодату (вміст марганцю менше ніж 0,01 % )
(ISO 810:1973, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 924:2013

Установки для збагачення вугілля. Елементи та умовні познаки на схемах збагачення
(ISO 924:1989, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 1049:2013

Підіймально-транспортне механічне устаткування безперервної дії для сипких матеріалів. Конвеєри та живильники вібраційні з прямокутним або трапецієподібним жолобом. Розміри та основні параметри
(ISO 1049:1975, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 1050:2013

Підіймально-транспортне механічне устаткування безперервної дії для сипких матеріалів. Конвеєри ґвинтові. Розміри
(ISO 1050:1975, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 1127:2013

Труби з нержавкої сталі. Розміри, допуски і стандартна маса на одиницю довжини
(ISO 1127:1992, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 1178:2013

Сплави магнієві. Визначення розчинного цирконію фотометричним методом із застосуванням алізарин-сульфонату
(ISO 1178:1976, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 1496-1:2013

Вантажні контейнери серії 1. Технічні вимоги та методи випробовування. Частина 1. Контейнери загальної призначеності універсальні
(ISO 1496-1:1990, IDT +
ISO 1496-1:1990/Amd 1:1993, IDT +
ISO 1496-1:1990/Amd 2:1998, IDT +
ISO 1496-1:1990/Amd 3:2005, IDT +
ISO 1496-1:1990/Amd 4:2006, IDT +
ISO 1496-1:1990/Amd 5:2006, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 1496-2: 2013

Вантажні контейнери серії 1. Технічні вимоги та методи випробування.
Частина 2. Ізотермічні контейнери
(ISO 1496-2:2008, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 1496-3:2013

Вантажні контейнери серії 1. Технічні вимоги та методи випробування.
Частина 3. Контейнери – цистерни для рідин, газів і сипких вантажів під тиском
(ISO 1496-3:1995, IDT + ISO 1496-3:1995/
Amd 1:2006, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 1783:2013

Сплави магнієві. Визначення цинку об’ємним методом
(ISO 1783:1973, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 1807:2013

Підіймально-транспортне механічне устаткування безперервної дії для сипких матеріалів. Конвеєри хитні та живильники хитні або зворотно-поступального руху з прямокутним або трапецієподібним жолобом. Розміри та основні параметри
(ISO 1807:1975, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 1815:2013

Підіймально-транспортне механічне устаткування безперервної дії для сипких матеріалів. Живильники та конвеєри вібраційні з трубчастим жолобом. Розміри та основні параметри
(ISO 1815:1975, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 1819:2013

Устаткування підіймально-транспортне механічне безперервної дії. Загальні положення щодо безпеки
(ISO 1819:1977, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 1975:2013

Магній та магнієві сплави. Визначення кремнію спектрофотометричним методом із застосуванням відновленого кремніймолібденового комплексу
(ISO 1975:1973, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 2139:2013

Підіймально-транспортне механічне устаткування безперервної дії для сипких матеріалів. Конвеєри хитні та живильники хитні або зворотно-поступального руху з трубчастим жолобом. Розміри та основні параметри
(ISO 2139:1975, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 2148:2013

Устаткування підіймально-транспортне безперервної дії. Номенклатура
(ISO 2148:1974, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 2245:2013

Вироби вогнетривкі теплоізоляційні формовані. Класифікація
(ISO 2245:2006, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 2353:2013

Магній та магнієві сплави. Визначення марганцю в магнієвих сплавах, які містять цирконій, рідкісноземельні елементи, торій та срібло фотометричним методом із застосуванням перйодату
(ISO 2353:1972, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 2354:2013

Сплави магнієві. Визначення вмісту нерозчинного цирконію фотометричним методом із застосуванням алізарин-сульфонату
(ISO 2354:1976, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 2355:2013

Магній та магнієві сплави. Хімічний аналіз. Визначення рідкісноземельних елементів гравіметричним методом
(ISO 2355:1972, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 2424:2013

Покриви текстильні на підлогу. Словник термінів
(ISO 2424:2007, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 2633:2013

Визначення навантажень на перекриття у промислових спорудах і складах
(ISO 2633:1974, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 2692:2013

Технічні вимоги до геометрії виробів (GPS). Геометричні допуски. Вимоги щодо максимуму матеріалу (MMR), мінімуму матеріалу (LMR) та взаємодії (RPR)
(ISO 2692:2006, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 3116:2013

Магній та магнієві сплави. Здеформовані магнієві сплави. Технічні умови
(ISO 3116:2007, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 3255:2013

Магній та магнієві сплави. Визначення алюмінію фотометричним методом із застосуванням хромазуролу S
(ISO 3255:1974, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 3435:2013

Підіймально-транспортне механічне устаткування безперервної дії. Класифікування і позначення сипких матеріалів
(ISO 3435:1977, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 3999:2013

Захист від радіації. Прилади для промислової гамма-радіографії. Технічні вимоги до експлуатації, конструкції та випробувань
(ISO 3999:2004, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 4409:2013

Об’ємні гідроприводи. Насоси об’ємні, гідромотори та гідропередачі. Методи випробування та подання основних сталих робочих характеристик
(ISO 4409:2007, IDT)
– Вперше (зі скасуванням в Україні
ГОСТ 14658-86 у частині методів випробування та ГОСТ 20719-83 у частині методів випробування)

ДСТУ ISO 4674-1: 2013

Матеріали текстильні з гумовим або пластмасовим покривом. Визначання опору роздиранню. Частина 1. Метод з використанням постійного коефіцієнта роздирання
(ISO 4674-1:2003, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 4996:2013

Лист сталевий гарячекатаний з високою границею плинності конструкційної якості. Технічні умови
(ISO 4996:2007, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 4997:2013

Лист з вуглецевої сталі, обтиснений у холодному стані конструкційної якості. Технічні умови
(ISO 4997:2007, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 5049-1:2013

Підіймально-транспортне пересувне устаткування безперервної дії для сипких матеріалів. Частина 1. Правила щодо проектування сталевих конструкцій
(ISO 5049-1:1994, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 5196-1:2013

Сплави магнієві. Визначення торію.
Частина 1. Гравіметричний метод
(ISO 5196-1:1980, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 5196-2:2013

Сплави магнієві. Визначення торію.
Частина 2. Титрометричний метод
(ISO 5196-2:1980, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 5418-1:2013

Руди залізні. Визначання міді.
Частина 1. Спектрофотометричний метод із застосуванням 2,2'- біхінолілу
(ISO 5418-1:2006, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 5418-2:2013

Руди залізні. Визначання міді.
Частина 2. Полуменевий атомно-абсорбційний спектрометричний метод
(ISO 5418-2:2006, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 6149-4:2013

З’єднання для об’ємних гідроприводів і загального застосування. Отвори та кінці штуцерів з метричною наріззю згідно з ISO 261 і ущільненням кільцями круглого перерізу. Частина 4. Розміри, конструкція, методи випробування та вимоги до заглушок із зовнішнім і внутрішнім шестигранником
(ISO 6149-4:2006, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 6508-1:2013

Металеві матеріали. Визначення твердості за Роквеллом. Частина 1. Метод випробування (шкали A, В, C, D, E, F, G, H, K, N, T)
(ISO 6508-1:2005, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 6875:2013

Устаткування стоматологічне. Крісла пацієнта (ISO 6875:1995, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 7119:2013

Підіймально-транспортне механічне устаткування безперервної дії для сипких матеріалів. Конвеєри ґвинтові. Метод визначання потужності приводу
(ISO 7119:1981, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 7149:2013

Підіймально-транспортне устаткування безперервної дії. Спеціальні вимоги щодо безпеки
(ISO 7149:1982, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 7190:2013

Підіймально-транспортне механічне устаткування безперервної дії. Елеватори ковшові. Класифікація
(ISO 7190:1981, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 7465:2013

Ліфти пасажирські та службові. Напрямники для кабін та противаг ліфтів. Тип Т
(ISO 7465:2007, IDT)
– На заміну ДСТУ ISO 7465:2004

ДСТУ ISO 7723:2013

Руди марганцеві та концентрати. Визначання титану спектрометричним методом із застосуванням 4,4' - діантипірилметану
(ISO 7723:1984, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 8096:2013

Матеріали текстильні з гумовим або пластмасовим покривом для водозахисного одягу. Технічні умови
(ISO 8096:2005, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 8426:2013

Об’ємні гідроприводи. Насоси об’ємні та гідромотори. Методи визначання корисного об’єму
(ISO 8426:2008, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 8656-1:2013

Матеріали вогнетривкі. Відбирання проб сировинних матеріалів і неформованих матеріалів. Частина 1. Схема відбирання проб
(ISO 8656-1:1988, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 9509:2013

Якість води. Визначення токсичності
за оцінюванням уповільнення життєдіяльності нітрифікувальних мікроорганізмів активного мулу
(ISO 9509:2006, IDT)
– На заміну ДСТУ ISO 9509-2002

 

ДСТУ ISO 9669:2013

 

Вантажні контейнери серії 1. Стикувальні з’єднання контейнерів-цистерн. Основні характеристики
(ISO 9669:1990, IDT + ISO 9669:1990/
Amd 1:1992, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 9683-1:2013

Руди залізні. Визначання ванадію.
Частина 1. Спектрометричний метод
із застосовуванням ВРНА
(ISO 9683-1:2006, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 9685:2013

Руди залізні. Визначання нікелю та/або хрому полуменевим атомно-абсорбційним спектрометричним методом
(ISO 9685:1991, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 9686:2013

Залізо прямого відновлювання. Визначання вуглецю і/або сірки. Спалювання високочастотним методом з інфрачервоним вимірюванням
(ISO 9686:2006, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 10081-1:2013

Вироби вогнетривкі формовані щільні. Класифікація. Частина 1. Глиноземно-кремнеземні вироби
(ISO 10081-1:2003, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 10081-2:2013

Вироби вогнетривкі формовані щільні. Класифікація. Частина 2. Основні вироби, що містять менше ніж 7 % залишкового вуглецю
(ISO 10081-2:2003, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 10081-3:2013

Вироби вогнетривкі формовані щільні. Класифікація. Частина 3. Основні вироби, що містять від 7 % до 50 % залишкового вуглецю
(ISO 10081-3:2003, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 10081-4:2013

Вироби вогнетривкі формовані щільні. Класифікація. Частина 4. Спеціальні вироби
(ISO 10081-4:2007, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 10342:2013

Прилади офтальмологічні. Рефрактометри очні. Технічні вимоги та методи контролювання
(ISO 10342:2010, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 10360-1:2013

Технічні вимоги до геометрії виробів (GPS). Приймальні та контрольні випробування координатно-вимірювальних машин (КВМ). Частина 1. Словник термінів
(ISO 10360-1:2000, IDT + ISO 10360-1:2000/Cor 1:2002, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 10360-3:2013

Технічні вимоги до геометрії виробів (GPS). Приймальні та контрольні випробування координатно-вимірювальних машин (КВМ). Частина 3. КВМ з віссю обертового стола, яка є четвертою віссю
(ISO 10360-3:2000, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 10360-4:2013

Технічні вимоги до геометрії виробів (GPS). Приймальні та контрольні випробування координатно-вимірювальних машин (КВМ). Частина 4. КВМ, що працюють у режимі вимірювання скануванням
(ISO 10360-4:2000, IDT + ISO 10360-4:2000/Cor 1:2002, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 10360-5:2013

Технічні вимоги до геометрії виробів (GPS). Приймальні та контрольні випробування координатно-вимірювальних машин (КВМ). Частина 5. Координатно-вимірювальні машини з багатощуповою системою зондування
(ISO 10360-5:2000, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 10405:2013

Нафтова і газова промисловість. Обслуговування та використання обсадних і насосно-компресорних труб
(ISO 10405:2000, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 10414-1:2013

Нафтова та газова промисловість. Випробовування промивальних рідин в умовах експлуатування. Частина 1. Промивальні рідини на водній основі
(ISO 10414-1:2008, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 10417:2013

Нафтова і газова промисловість. Системи підземних запобіжних клапанів. Проектування, встановлення, експлуатування і переоснащення
(ISO 10417:2004, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 10424-1:2013

Нафтова і газова промисловість. Устаткування для роторного буріння. Частина 1. Елементи бурильної колони для роторного буріння
(ISO 10424-1:2004, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 10439:2013

Нафтова, хімічна та газова промисловість. Компресори відцентрові. Загальні технічні вимоги та методи випробування
(ISO 10439:2002, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 10708:2013

Якість води. Оцінювання здатності органічних сполук до повного аеробного біорозкладання у водному середовищі. Визначення біохімічного споживання кисню в закритій посудині двостадійним випробуванням
(ISO 10708:1997, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 10752:2013

Устаткування для сортування вугілля за розміром. Оцінювання експлуатаційних характеристик
(ISO 10752:1994, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 10766:2013

Гідроприводи об’ємні. Гідроциліндри. Розміри посадкових місць під розрізні ущільнювальні кільця прямокутного перерізу для поршнів і штоків
(ISO 10766:2006, IDT)
– На заміну ДСТУ 4073-2001

ДСТУ ISO 11064-6:2013

Ергономічне проектування центрів керування. Частина 6. Вимоги до середовища центрів керування
(ISO 11064-6:2005, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 11140-4:2013

Стерилізація виробів медичного призначення. Хімічні індикатори.
Частина 4. Індикатори другого класу як альтернатива тестам Бові та Дік-типу на проникнення пари
(ISO 11140-4:2007, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 11170:2013

Об’ємні гідроприводи. Фільтроелементи. Послідовність випробувань з перевіряння технічних характеристик
(ISO 11170:2003, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 11737-1:2013

Стерилізація засобів медичної техніки. Мікробіологічні методи. Частина 1. Визначення популяції мікроорганізмів на виробах
(ISO 11737-1:2006, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 11737-2:2013

Стерилізація засобів медичної техніки. Мікробіологічні методи. Частина 2. Випробування на стерильність, що проводять під час визначення, валідації та підтримання процесу стерилізації
(ISO 11737-2:2009, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 12510:2013

Машини землерийні. Експлуатування та технічне обслуговування. Настанови щодо обслуговування
(ISO 12510:2004, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 13709:2013

Нафтова, газова та хімічна промисловість. Насоси відцентрові. Загальні технічні вимоги та методи випробовування
(ISO 13709:2009, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 13726:2013

Об’ємні гідроприводи. Гідроциліндри з однобічним штоком на номінальний тиск 16 МПа (160 бар) (компактна серія) діаметрами отворів від 250 мм до 500 мм. Приєднувальні розміри елементів кріплення
(ISO 13726:2008, IDT)
– На заміну ДСТУ ISO 13726-2001

ДСТУ ISO 13976:2013

Лист товстий сталевий гарячекатаний у рулонах конструкційної якості. Технічні умови
(ISO 13976:2005, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 14040:2013

Екологічне управління. Оцінювання життєвого циклу. Принципи та структура
(ISO 14040:2006, IDT)
– На заміну ДСТУ ISO 14040:2004

ДСТУ ISO 14044:2013

Екологічне управління. Оцінювання життєвого циклу. Вимоги та настанови
(ISO 14044:2006, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 14152:2013

Захист від нейтронного випромінювання. Принципи розрахунку і положення щодо вибору відповідних матеріалів
(ISO 14152:2001, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 14310:2013

Нафтова і газова промисловість. Свердловинне устаткування. Пакери та пакер-пробки
(ISO 14310:2008, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 14738:2013

Безпечність машин. Антропометричні вимоги до проектування автоматизованих робочих місць на машинах
(ISO 14738:2002, IDT +
ISO 14738:2002/Cor 1:2003, IDT +
ISO 14738:2002/Cor 2:2005, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 16874:2013

Гідроприводи об’ємні. Позначання змонтованих гідромагістралей та їхніх складників
(ISO 16874:2004, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 17402:2013

Якість ґрунту. Вибирання та застосування методів оцінювання біодоступності забруднювальних речовин у ґрунтах і ґрунтових матеріалах. Вимоги та настанови
(ISO 17402:2008, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 21287:2013

Пневмоприводи. Пневмоциліндри компактної серії на номінальний тиск
1000 кПа (10 бар) з отворами діаметром
від 20 мм до 100 мм. Розміри та типи кріплення
(ISO 21287:2004, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 24511:2013

Водопостачання та водовідведення. Настанови щодо керування системами водовідведення та оцінювання їх послуг
(ISO 24511:2007, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 26845:2013

Вогнетриви. Хімічний аналіз. Загальні вимоги до методів мокрого хімічного аналізу, атомно-абсорбційної спектрометрії (AAS) і атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв’язаною плазмою (ICP-AES)
(ISO 26845:2008, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO 28218:2013

Захист від радіації. Критерії проведення радіобіологічного аналізування
(ISO 28218:2010, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO/IEC 2382-29:2013

Інформаційні технології. Словник термінів. Частина 29. Штучний інтелект. Розпізнавання та синтезування мовлення
(ISO/IEC 2382-29:1999, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO/IEC 9126-1:2013

Програмна інженерія. Якість продукту. Частина 1. Модель якості
(ISO/IEC 9126-1:2001, IDT)
– На заміну ДСТУ 2850-94

ДСТУ ISO/IEC 10164-2:2013

Інформаційні технології. Взаємозв’язок відкритих систем. Адміністративне керування системами. Частина 2. Функція адміністративного керування станами (ISO/IEC 10164-2:1993, IDT +
ISO/IEC 10164-2:1993/Cor 1:1996, IDT + ISO/IEC 10164-2:1993/Amd 1:1996, IDT+ ISO/IEC 10164-2:1993/Amd 1:1996/
Cor 1:1996, IDT + ISO/IEC 10164-2:1993/
Amd 2:2002, IDT + ISO/IEC 10164-2:1993/Cor 2:2002, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO/IEC 14143-1:2013

Інформаційні технології. Вимірювання програмного забезпечення. Вимірювання функційного розміру. Частина 1. Визначення концепцій
(ISO/IEC 14143-1:2007, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO/IEC 14143-2:2013

Інформаційні технології. Вимірювання програмного забезпечення. Вимірювання функційного розміру. Частина 2. Оцінювання відповідності методів вимірювання розміру програмного забезпечення стандарту ISO/IEC 14143-1:1998
(ISO/IEC 14143-2:2002, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO/IEC TR 14143-3:2013

Інформаційні технології. Вимірювання програмного забезпечення. Вимірювання функційного розміру. Частина 3. Верифікація методів вимірювання функційного розміру
(ISO/IEC TR 14143-3:2003, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO/TS 15000-2:2013

Електронний бізнес. Розширена мова розмітки (ebXML). Частина 2. Специфікація послуг повідомлень (ebMS)
(ISO/TS 15000-2:2004, IDT)
– Вперше

ДСТУ ISO/TS 21749:2013

Невизначеність вимірювання в метрологічній практиці. Повторні вимірювання та ієрархічні експерименти
(ISO/TS 21749:2005, IDT)
–Вперше

ДСТУ IEC/TR 60728-6-1:2013

Телевізійне та звукове мовлення й інтерактивні мультимедійні служби. Кабельні розподільчі системи. Частина 6-1. Настанови щодо аналогових оптичних систем передавання
(IEC/TR 60728-6-1:2006, IDT)
– Вперше

ДСТУ IEC/TS 62098:2013

Методи оцінювання мікропроцесорних приладів
(IEC/TS 62098:2000, IDT)
– Вперше

ДСТУ IЕС/TS 62454:2013

Конструкції механічні для електронного устаткoвання. Настанова щодо проектування. Приєднувальні розміри та засоби забезпечення водою для охолоджування електронного устаткoвання всередині шаф за IЕС 60297 та IЕС 60917
(IЕС/TS 62454:2007, IDT)
– Вперше

ДСТУ ЕN 81-3:2013

Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 3. Ліфти електричні і гідравлічні службові
(ЕN 81-3:2000+A1:2008, IDT + ЕN 81-3:2000+A1:2008/AC:2009, IDT)
На заміну ДСТУ pr EN 81-3:2004

ДСТУ ЕN 115-1:2013

Безпечність ескалаторів і рухомих доріжок. Частина 1. Конструкція та установлення
(ЕN 115-1:2008+А1:2010, IDT)
На заміну ДСТУ EN 115:2003

ДСТУ ЕN 303-7:2013

Котли опалювальні. Частина 7. Котли газові центрального опалення номінальною тепловою потужністю не більше ніж 1000 кВт, оснащені пальниками із примусовою тягою
(ЕN 303-7:2006, IDT)
– Вперше

ДСТУ ЕN 521:2013

Спеціальне обладнання, що працює на скрапленому газі. Обладнання переносне, що працює на скрапленому газі під тиском пари. Технічні умови
(ЕN 521:2006, IDT)
– На заміну ДСТУ ЕN 521:2005

ДСТУ EN 620:2013

Підіймально-транспортувальне устаткування та системи безперервної дії. Конвеєри стрічкові стаціонарні для сипких матеріалів. Вимоги щодо безпеки та електромагнітної сумісності
(EN 620:2002+A1:2010, IDT)
– Вперше

ДСТУ ЕN 1073-2:2013

Одяг спеціальний невентильований для захисту від радіоактивного забруднення. Частина 2. Загальні технічні вимоги та методи випробування
(ЕN 1073-2:2002, IDT)
– Вперше

ДСТУ EN 1493:2013

Підіймачі для транспортних засобів. Вимоги щодо безпеки
(EN 1493:1998+A1:2008, IDT)
– Вперше

ДСТУ EN 1570:2013

Підіймальне устаткування. Платформи підіймальні. Вимоги щодо безпеки
(EN 1570:1998+A2:2009, IDT)
– Вперше

ДСТУ ЕN 1889-2:2013

Машини для підземних розробок. Підземні самохідні машини. Безпека. Частина 2. Локомотиви рейкові
(ЕN 1889-2:2003+А1:2009, IDT)
– Вперше

ДСТУ EN 1900:2013

Матеріали і вироби, що контактують із харчовими продуктами. Неметалевий столовий посуд. Словник термінів
(EN 1900:1998, IDT)
– Вперше

ДСТУ EN 10092-1:2013

Пруток плаский гарячекатаний із пружинної сталі. Частина 1. Пруток плаский. Розміри та граничні відхили на форму та розміри
(EN 10092-1:2003, IDT)
– Вперше

ДСТУ EN 10132-1:2013

Штаба сталева вузька холоднокатана для термооброблення. Технічні умови постачання. Частина 1. Загальні вимоги
(EN 10132-1:2000, IDT)
– Вперше

ДСТУ EN 10132-3:2013

Штаба сталева вузька холоднокатана для термооброблення. Технічні умови постачання. Частина 3. Сталі для гартування та відпускання
(EN 10132-3:2000, IDT)
– Вперше

ДСТУ EN 10132-4:2013

Штаба сталева вузька холоднокатана для термооброблення. Технічні умови постачання. Частина 4. Сталі пружинні та іншої призначеності
(EN 10132-4:2000, IDT)
– Вперше

ДСТУ EN 10305-1:2013

Труби сталеві прецизійні. Технічні умови постачання. Частина 1. Безшовні холоднотягнуті труби
(EN 10305-1:2010, IDT)
– Вперше

ДСТУ EN 10305-2: 2013

Труби сталеві прецизійні. Технічні умови постачання. Частина 2. Зварні холоднотягнуті труби
(EN 10305-2:2010, IDT)
– Вперше

ДСТУ ЕN 12238:2013

Системи вентиляції та кондиціювання повітря. Пристрої входу-виходу повітря. Аеродинамічні випробування і визначання номінальних характеристик для використання у змішаному потоці
(ЕN 12238:2001, IDT)
– Вперше

ДСТУ EN 12312-2:2013

Авіаційна наземна техніка. Спеціальні вимоги. Частина 2. Транспорт для постачання готової їжі
(EN 12312-2:2002+А1:2009, IDT)
– Вперше

ДСТУ EN 12312-3:2013

Авіаційна наземна техніка. Спеціальні вимоги. Частина 3. Транспортні засоби зі стрічковим конвеєром
(EN 12312-3:2003+А1:2009, IDT)
– Вперше

ДСТУ EN 12312-4:2013

Авіаційна наземна техніка. Спеціальні вимоги. Частина 4. Пасажирські посадкові галереї
(EN 12312-4:2003+А1:2009, IDT)
– Вперше

ДСТУ EN 12312-15: 2013

Авіаційна наземна техніка. Спеціальні вимоги. Частина 15. Тягачі багажу та устаткування
(EN 12312-15:2006+А1:2009, IDT)
– Вперше

ДСТУ EN 12385-1:2013

Канати сталеві дротяні. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги
(EN 12385-1:2002+А1:2008, IDT)
– Вперше

ДСТУ EN 12385-2:2013

Канати сталеві дротяні. Безпека. Частина 2. Термінологія, позначення та класифікація.
(EN 12385-2:2002+А1:2008, IDT)
– Вперше

ДСТУ EN 12441-3:2013

Цинк і цинкові сплави. Хімічний аналіз. Частина 3. Визначення свинцю, кадмію та міді методом полуменевої атомно-абсорбційної спектрометрії
(EN 12441-3:2001, IDT)
– Вперше

ДСТУ ЕN 12583:2013

Системи транспортування газу. Станції компресорні. Настанови щодо проектування та експлуатування
(ЕN 12583:2000, IDT)
– Вперше

ДСТУ ЕN 12900:2013

Компресори охолоджувальні. Номінальні умови, допуски та експлуатаційні показники, які подає виробник
(ЕN 12900:2005, IDT)
– Вперше

ДСТУ EN 13015:2013

Технічне обслуговування ліфтів і ескалаторів. Норми для інструкцій з технічного обслуговування
(EN 13015:2001+А1:2008, IDT)
– На заміну ДСТУ pr EN 13015-2002

ДСТУ EN 13053:2013

Системи вентиляції та кондиціювання повітря. Кондиціонери повітря центральні. Номінальні та робочі характеристики складових частин та секцій
(EN 13053:2006, IDT)
– Вперше

ДСТУ EN 13059:2013

Безпечність промислових навантажувачів. Методи випробовування для вимірювання вібрації
(EN 13059:2002+A1:2008, IDT)
– Вперше

ДСТУ ЕN 13241-1:2013

Двері та ворота промислових, торговельних та гаражних приміщень. Стандарт на продукцію. Частина 1. Технічні вимоги до виробів, крім вимог щодо вогнетривкості та димозахисту
(ЕN 13241-1:2003+А1:2011, IDT)
– Вперше

ДСТУ ЕN 13278:2013

Нагрівачі газові автономні з відкритою передньою частиною. Загальні технічні вимоги та методи випробування
(ЕN 13278:2003, IDT)
– Вперше

ДСТУ EN 13490:2013

Механічна вібрація. Навантажувачі промислові. Лабораторне обстеження та спеціальні вимоги до сидіння оператора
(EN 13490:2001+A1:2008, IDT)
– Вперше

ДСТУ EN 13599:2013

Мідь і мідні сплави. Плита, лист і стрічка мідні електричної призначеності. Технічні умови
(EN 13599:2002, IDT)
– Вперше

ДСТУ EN 13631-12:2013

Вибухові речовини для цивільного застосування. Речовини вибухові бризантні. Частина 12. Технічні вимоги до проміжних детонаторів з різною ініціювальною здатністю
(EN 13631-12:2004, IDT)
– Вперше

ДСТУ EN 13631-16:2013

Вибухові речовини для цивільного застосування. Речовини вибухові бризантні. Частина 16. Виявляння та вимірювання токсичних газів
(EN 13631-16:2004, IDT)
– Вперше

ДСТУ EN 13763-23:2013

Вибухові речовини для цивільного застосування. Детонатори та реле.
Частина 23. Визначення швидкості ударної хвилі в ударній трубці
(EN 13763-23:2002, IDT)
– Вперше

ДСТУ EN 13763-24:2013

Вибухові речовини для цивільного застосування. Детонатори та реле.
Частина 24. Визначення опору електричної ізоляції ударної трубки
(EN 13763-24:2002, IDT)
– Вперше

ДСТУ EN 13763-25:2013

Вибухові речовини для цивільного застосування. Детонатори та реле.
Частина 25. Визначення передавальної здатності поверхневих з’єднувачів, реле та з’єднувального приладдя
(EN 13763-25:2004, IDT)
– Вперше

ДСТУ EN 13763-26:2013

Вибухові речовини для цивільного застосування. Детонатори та реле.
Частина 26. Терміни та визначення понять, методи випробування і вимоги до пристроїв та приладдя для надійного та безпечного функціювання детонаторів і реле
(EN 13763-26:2004, IDT)
– Вперше

ДСТУ ЕN 13771-1:2013

Компресори та конденсатори для охолодження. Методи випробування з перевіряння робочих характеристик. Частина 1. Компресори охолоджувальні
(ЕN 13771-1:2003, IDT)
– Вперше

ДСТУ EN 13771-2:2013

Компресори та конденсатори для охолодження. Методи випробування з перевіряння робочих характеристик.
Частина 2. Агрегати компресорно-конденсаторні
(EN 13771-2:2007, IDT)
– Вперше

ДСТУ ЕN 13836:2013

Газові котли центрального опалення. Котли типу В номінальної теплової потужності більше ніж 300 кВт, але менше ніж 1000 кВт. Загальні технічні вимоги та методи випробовування
(ЕN 13836:2006, IDT)
– Вперше

ДСТУ EN 13938-1:2013

Вибухові речовини для цивільного застосування. Палива та ракетні палива. Частина 1. Вимоги
(EN 13938-1:2004, IDT)
– Вперше

ДСТУ EN 14459:2013

Системи керування для газових пальників і газопальникових приладів електронні. Класифікування та методи оцінювання
(EN 14459:2007, IDT +
EN 14459:2007/AС:2009, IDT)
– Вперше

ДСТУ EN 15033:2013

Водонагрівачі на скрапленому газі ємнісні побутові із закритою камерою згоряння, установлені на транспортних засобах та човнах. Загальні технічні вимоги та методи випробовування
(EN 15033:2006, IDT +
EN 15033:2006/AС:2008, IDT)
– Вперше

ДСТУ EN ISO 11064-2:2013

Ергономічне проектування центрів керування. Частина 2. Принципи організації блоків керування
(EN ISO 11064-2:2000, IDT)
– Вперше

ДСТУ EN ISO 14915-2:2013

Ергономіка програмного забезпечення для мультимедійних інтерфейсів користувача. Частина 2. Навігація та керування мультимедіа
(EN ISO 14915-2:2003, IDT)
– Вперше

ДСТУ EN ISO 14915-3:2013

Ергономіка програмного забезпечення для мультимедійних інтерфейсів користувача. Частина 3. Вибір і комбінування медіа
(EN ISO 14915-3:2002, IDT)
– Вперше

ДСТУ EN ISO 20643:2013

Механічна вібрація. Машини переносні та з ручним керуванням. Принципи оцінювання емісії вібрації
(EN ISO 20643:2008, IDT)
– Вперше

ДСТУ OIML R 89:2013

Електроенцефалографи. Метрологічні характеристики. Методи та засоби повірки (OIML R 89:1990, IDT)
– Вперше

ДСТУ OIML R 90:2013

Електрокардіографи. Метрологічні характеристики. Методи та засоби повірки (OIML R 90:1990, IDT)
– Вперше

ДСТУ ITU-R BT.1363-1:2013

Телебачення мовленнєве. Джитер у цифрових сигналах, передаваних через послідовні інтерфейси, які відповідають Рекомендаціям ITU-R BT.656, ITU-R BT.799 та ITU-R BT.1120. Характеристики та методи вимірювання
(ITU-R BT.1363-1:1998, IDT)
– Вперше

ДСТУ ITU-R BT.1368-8:2013

Цифрове телевізійне мовлення (DVB). Критерії планування служби цифрового наземного телевізійного мовлення у діапазонах ДВЧ/УВЧ
(ITU-R BT.1368-8:2009, IDT)
– Вперше

ДСТУ ITU-T J.243:2013

Телевізійне та звукове мовлення й інтерактивні мультимедійні служби. Тракти передавання телевізійних програм. Вимоги до експлуатаційного контролю
(ITU-T J.243:2006, IDT)
– Вперше

ДСТУ ITU-T J.282:2013

Телевізійне та звукове мовлення й інтерактивні мультимедійні служби. Модель системи багатоканального розподілу відеосигналів за ІР- протоколом
(ITU-T J.282:2006, IDT)
– Вперше

ДСТУ ITU-T J.285:2013

Телевізійне та звукове мовлення й інтерактивні мультимедійні служби. Модель синхронізованого передавання програм ІР-мережами на запит користувача
(ITU-T J.285:2007, IDT)
– Вперше

ДСТУ ITU-T J.292:2013

Телевізійне та звукове мовлення й інтерактивні мультимедійні служби. Незалежна від середовища передавання модель телевізійних приставок наступного покоління
(ITU-T J.292:2006, IDT)
– Вперше

ДСТУ ITU-T J.601:2013

Телевізійне та звукове мовлення й інтерактивні мультимедійні служби. Кабельні розподільчі системи. Передавання сигналів застосовань систем великого екрану з розширеною ієрархією
(ITU-T J.601:2005, IDT)
– Вперше

ДСТУ ITU-T L.18:2013

Муфти для телекомунікаційних кабелів з мідними жилами захисні
(ITU-T L.18:2008, IDT)
– Вперше

ДСТУ UIC 541-5:2013

Пасажирські та вантажні вагони. Гальма. Вимоги щодо блокування електропневматичного гальма під час аварійного гальмування
(UIC 541-5:2006, IDT)
– Вперше

 

ДСТУ UIC 555:2013

Електричне освітлення вагонів пасажирського рухомого складу. Технічні вимоги
(UIC 555:1991, IDT)
– Вперше

б) з набранням чинності з 01.01.2015:

ДСТУ 7451:2013

Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Випробовування та огляд. Частина 58. Випробовування дверей шахти на вогнетривкість
(EN 81-58:2003, MOD)
– На заміну ДСТУ pr EN 81-8-2002.

2. Перелік прийнятих пробних національних стандартів України, гармонізованих з міжнародними стандартами, з набранням чинності з 01.07.2014 по 01.07.2017:

ДСТУ-П ISO/TR 11211:2013

Діаманти. Атестація. Термінологія та класифікація
(ISO/TR 11211:1995, IDT)
– Вперше

ДСТУ-П ISO/TS 14048:2013

Екологічне управління. Оцінювання життєвого циклу. Формат документування даних
(ISO/TS 14048:2002, IDT)
– Вперше

3. Перелік скасованих національних стандартів України:
а) з 01.07.2014:

ДСТУ 2850-94

Програмні засоби ЕОМ. Показники і методи оцінювання якості

ДСТУ 4073-2001

Гідроприводи об’ємні. Циліндри. Розміри посадкових місць під розрізні опорні кільця прямокутного перерізу для поршнів і штоків

ДСТУ 4204-2003

Телевізійне та звукове мовлення й інтерактивні мультимедійні служби. Кабельні розподільчі системи. Частина 11. Вимоги безпеки

ДСТУ IEC 60335-2-17:2004

Безпечність побутових та аналогічних електричних приладів. Частина 2-17. Додаткові вимоги до ковдр, м’яких підстилок та аналогічних гнучких нагрівальних приладів

ДСТУ ISO 7465:2004

Ліфти пасажирські та службові. Напрямні для кабін та противаг ліфтів. Тип Т

ДСТУ ISO 9509-2002

Якість води. Метод визначання інгібовання нітрифікувальних бактерій в активному мулі в результаті дій хімічних компонентів та стічних вод

ДСТУ ISO 13726-2001

Гідроприводи об’ємні. Циліндри з однобічним штоком на 16 МПа (160 бар) (компактна серія) діаметрами від 250 мм до 500 мм. Приєднувальні розміри елементів кріплення

ДСТУ ISO 14040:2004

Екологічне керування. Оцінювання життєвого циклу. Принципи та структура

ДСТУ pr EN 81-3:2004

Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 3. Ліфти електричні і гідравлічні службові

ДСТУ EN 115:2003

Норми безпеки щодо конструкції і експлуатації ескалаторів і пасажирських конвеєрів

ДСТУ ЕN 521:2005

Спеціальне обладнання, що працює на скрапленому газі. Обладнання переносне, що працює на скрапленому газі. Технічні умови

ДСТУ pr EN 13015-2002

Технічне обслуговування ліфтів і ескалаторів. Норми для інструкцій із технічного обслуговування

б) з 01.01.2015:

ДСТУ pr EN 81-8-2002

Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 8. Двері ліфта посадочні. Випробування на вогнестійкість

4. Перелік скасованих міждержавних стандартів в Україні з 01.07.2014:

ГОСТ 14658-86

Насосы объемные гидроприводов. Правила приемки и методы испытаний (у частині методів випробування)

ГОСТ 20719-83

Гидромоторы. Правила приемки и методы испытаний (у частині методів випробування)