У 2007 році між країнами Росія, Білорусія і Казахстан було укладено особливу торгівельну угоду, що отримала назву Єдиний торговий союз (ЄТС). Згідно з цією угодою продукція, яка ввозиться, а також вивозиться з держав, що входять в цей союз, повинна мати відповідний сертифікат відповідності, який визначає ряд необхідних до виконання вимог, встановлених комісією в складі ЄТС.

До цього переліку увійшло 205 продуктів і товарів, що підлягають декларуванню, і список з 51 пункту товарів, що підлягають обов'язковій сертифікації. Сертифікат митного союзу видається як на одиничне виробництво, так і на серійне. Термін дії такого сертифіката від 1 до 5 років. При цьому товар, що пройшов даний вид сертифікації, маркується спеціальним значком ЄТС, що означає повну відповідність товару відповідним вимогам і нормам.

Право на видачу сертифіката відповідності Митного Союзу мають компанії, що ввійшли до Єдиного реєстру сертифікації - юридичні особи, що мають відповідний рівень акредитації, підтверджений документально і мають підготовлений професійний штат співробітників, що працюють у відповідних областях.

Маючи такий сертифікат, компанія або підприємство отримує:

 • величезний ринок збуту для своєї продукції;
 • підтвердження про те, що товар відповідає всім необхідним вимогам ЄТС;
 • привабливість для партнерів і інвесторів, що входять в ЕТС;
 • збільшення прибутку.
 • Компанія ТОВ «Укрстандартсертифікація» пропонує свої послуги в отриманні сертифікату відповідності Митного Союзу.

Для оформлення сертифіката або декларації Митного Союзу потрібна наступна інформація:

 1. Заявка - підписана і з печаткою.
 2. Статутні документи заявника.
 3. Опис продукції, обладнання з урахуванням моделей, типів і опису їх відмінності один від одного.
 4. ТУ, експлуатаційні документи, інструкції, технічний опис роботи, креслення.
 5. Фото шильдиків реального обладнання, кожної моделі \ типу максимальної потужності.
 6. Перелік документів, на основі яких зроблено виріб (стандарти, ТУ, директиви, норми та ін.).