Директиви відповідно до яких проводимо сертифікацію на маркування СЕ:

 1. Directive 2009/48/EC Safety of toys
 2. Directive 92/42/EEC Hot-water boilers
 3. Regulation (EU) No 305/2011 Construction Products (CPR) (ex-Directive 89/106/EEC Construction products (CPD Directive)
 4. Directive 93/42/EEC Medical devices (Directive MDD)
 5. Directive 2014/34/EU Equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres. Applicable from 20 April 2016. (ex-Directive 94/9/EC ATEX)
 6. Directive 89/686/EEC Personal protective equipment (Directive PPE)
 7. Directive 2006/42/EC Machinery (Directive MD)
 8. Directive 2014/33/EU Lifts and safety components for lifts. Applicable from 20 April 2016. (ex-Directive 95/16/EC Lifts)
 9. Directive 2014/68/EU Pressure equipment. Applicable from 19 July 2016. (ex- 97/23/EC PED Directive)
 10. Directive 2014/30/EU Electromagnetic compatibility. Applicable from 20 April 2016. (ex-2004/108/EC Directive EMC)
 11. Directive 2014/35/EU Electrical equipment designed for use within certain voltage limits. Applicable from 20 April 2016. (ex-2006/95/EC Low voltage (Directive LVD).
 12. Directive 2014/29/EU Simple pressure vessels (SPVD). Applicable from 20 April 2016 (ex-2009/105/EC SPVD Directive)
 13. Directive 2009/142/EC Appliances burning gaseous fuels (GAD Directive)
 14. Directive 2014/53/EU Radio equipment. Applicable as of 13 June 2016. (ex-1999/5/EC R&TTE Directive)
 15. Directive 2011/65/EU Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS)

Зазначені вище Директиви Нового підходу передбачають нанесення знака СЕ на продукцію (маркування СЕ).

Окремі Директиви ЄС не передбачають нанесення знака СЕ. До таких Директив відносяться:

 1. Directive 2001/95/EC General Product Safety (GPSD)
 2. Directive 94/62/EC Packaging and packaging waste
 3. Regulation (EC) No 1907/2006 Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)
 4. Regulation (EC) No 1223/2009 Cosmetic products

Практично всі Директиви підтвердження відповідності вимагають залучення незалежного органу з сертифікації для підтвердження відповідності.

Ми маємо в своєму розпорядженні команду експертів, які мають відповідну кваліфікацію в області кожної з Директив. Наші співробітники нададуть Вам необхідну кваліфіковану допомогу на всіх етапах роботи з підготовки і сертифікації продукції.