logo small 1

  0800-210-147

 +38 (061) 220 10 01
  +38 (050) 348 98 88

Замовити

Ми в Facebook

ISO 9001 - система менеджменту якості 

OHSAS 18001 - менеджмент професійної безпеки 

ISO 14001 - екологічний менеджмент

СЕ маркування (Європейський сертифікат) 

Рішення для митного оформлення (відмовний лист)Висновок щодо необхідності сертифікації та оцінки відповідності продукції

Сертифікат відповідності типу (сертифікат перевірки типу) 

Декларація відповідності Технічному Регламенту 

Санітарно-епідеміологічний висновок 

Сертифікація мед. установ на відповідність ДСТУ ISO 9001

сертифікат УкрСЕПРО

добровільний сертифікат 

Сертифікат ГОСТ Р

Оформлення товарного ярлика

Сертифікація. Як отримати сертифікат?

Сертифікація продукції - процедура оцінки відповідності продукції встановленим вимогам (це можуть бути стандарти, правила, регламенти тощо). Результатом сертифікації є підтвердження відповідності та надання права маркувати продукцію знаком відповідності.

Розрізняють сертифікацію добровільну і обов'язкову. В законодавчо регульованій сфері (УкрСЕПРО) держава наділяє повноваженнями органи сертифікації, які проводять ці роботи. У сфері оцінки відповідності з ініціативи виробника (або постачальника) - добровільної сертифікації - ключовим фактором є наявність підтвердженої технічної компетентності (акредитації).

Обов'язкова сертифікація - підтвердження документально уповноваженими організаціями відповідності продукції обов'язковим вимогам. Обов'язковими в даному випадку, маються на увазі ті вимоги, які в повній мірі забезпечують безпеку людей, їх здоров'я і майна, безпеку навколишнього середовища, технічна та інформаційна сумісність і взаємозамінність продукції, та інші вимоги, що висуваються в зв'язку з уніфікацією методів контролю і маркування. Перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації встановлює види продукції, нормативні документи і обов'язкові показники для такої продукції. Неприпустимо виробництво, ввезення і реалізація товарів без сертифіката відповідності УкрСЕПРО.

Добровільна сертифікація здійснюється з ініціативи виробників, постачальників, а також продавців продукції з метою отримання незалежного підтвердження того, що продукція дійсно відповідає певним заявленим вимогам. Добровільна сертифікація допомагає підвищити попит на дану продукцію шляхом поширення інформації про її високу якість і безпеку, допомагаючи споживачам у виборі продукції.

Добровільна сертифікація має більш широке поширення, ніж обов'язкова. В даному випадку заявник сам визначає межі сертифікації, тобто ті вимоги якості, які орган сертифікації повинен підтвердити або спростувати. Багато виробників зацікавлені в отриманні сертифікату відповідності міжнародним і європейським стандартам, вказуючи направлення на підвищення якості продукції, а також роблячи її конкурентоспроможною як на внутрішньому ринку, так і на зовнішньому.

Підготовка документів для сертифікації залежить:

  • від специфіки і складності заявленого товару;
  • наявність вже існуючих сертифікатів і протоколів випробувань на даний вид продукції;
  • схеми сертифікації;
  • кількості товару, що підлягає сертифікації (окрема партія, серійне виробництво або контракт);
  • специфічних особливостей продукції.